Tarkenna hakuasi

Amorfiset formulaatiot profiilikuva

Amorfiset formulaatiot

Tutkimusryhmä
01.08.2005 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Amorfiatutkimus keskittyy niukkaliukoisten lääkeaineiden liukenemisominaisuuksien parantamiseen. Valtaosa lääkevalmisteista (> 80%) on tablettivalmisteita helppokäyttöisyytensä vuoksi. Kuitenkin etenkin uusien lääkemolekyylien huono vesiliukoisuus estää lääkeaineen formuloinnin esim. tablettivalmisteeksi. Amorfisointi on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa niukkaliukoisten lääkeaineiden liukenemisominaisuuksia ja siten mahdollistaa lääkemolekyylien hyödyntäminen tablettivalmistuksessa.
Farmasian teknologian amorfiatutkimus keskittyy pienmolekyylisten lääke- ja apuaineiden amorfisiin seoksiin (koamorfiset seokset) sekä kiinteisiin polymeeridispersioihin lääkeaineen liukenemisnopeuden parantajana ja amorfisen tilan stabiloijana. Apuaineiden valinta voidaan toteuttaa systemaattisesti in silico –mallinnuksella ja amorfiset materiaalit valmistetaan mm. sumu- tai kylmäkuivaamalla tai mekaanisen aktivaation avulla kuulamyllyllä. Amorfisten materiaalien soveltuvuus esim. tablettivalmisteisiin tutkitaan erilaisilla fysikaalisen farmasian menetelmillä, mm. määrittämällä liukenemis- sekä kiinteän tilan ominaisuuksia mm. samanaikaiset dissoluutio/permeaatiokokeet ja differentiaalinen pyyhkäisykalorimetri (TA DCS 2500, TA Instruments, Yhdysvallat), jossa Optical Accessory kit spektroskooppisiin sovelluksiin, DSC Microscope Accessory visuaaliseen tarkasteluun sekä mahdollisuus LN2P-nestetyppijäähdyttimellä päästä alhaisiin lämpötiloihin (-180°C – +550°C) ja nopeaan jäähdytykseen (140°C/min).