Tarkenna hakuasi

Antrakinoniväriaineiden genotoksisuus ja toksisuusmekanismit profiilikuva

Antrakinoniväriaineiden genotoksisuus ja toksisuusmekanismit

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2025
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Antrakinoniväriaineiden genotoksisuus ja toksisuusmekanismit rahoittajan logo

Luonnosta saatavien väriaineiden toivotaan korvaavan nykyisten osittain haitallisten synteettisten väriaineiden käyttöä. Eräs väriaineiden lähde on Suomenkin luonnossa kasvava veriseitikki, josta saadaan useita antrakinoniväriaineita, jotka soveltuvat hyvin tekstiilien värjäykseen. On kuitenkin epäselvää, ovatko nämä bioväriaineet turvallisia ympäristön ja ihmisten kannalta, koska niiden haitallisuutta ei ole juuri tutkittu, eikä luonnollinen tai luonnosta peräisin oleva välttämättä tarkoita turvallista. Tässä projektissa selvitetään antrakinoniväriaineiden genotoksisuutta in vitro soluviljelmissä ja in vivo seeprakaloissa. Lisäksi tutkitaan toksisuusmekanismeja hyödyntäen transkriptomiikkaa ja bioinformatiikan menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on korjata puutteet bioväriaineiden toksisuuteen liittyvässä tiedossa ja tuottaa informaatiota riskinarviointia varten, joka mahdollistaisi uusien bioväriaineiden turvallisen käytön tulevaisuudessa.

Yhteistyö

Avainsanat