ARGEO-Hanke

01.03.2021 -

Tutkimusryhmä

Opiskelijoiden argumentaatiotaitojen edistäminen yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa

Hankkeessa jalkautetaan lukio-opiskelijoiden yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen tutkimuksesta saatua tutkimustietoa ja pilotoidaan tutkimuksessa kehitettyä argumentoinnin arviointityökalua. Hanke edistää poikkitieteellisen ajattelutavan, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittymistä yleissivistävässä kouluopetuksessa sekä yliopisto-opetuksessa. Lisäksi hanke edesauttaa opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä.