Tarkenna hakuasi

Biodiversiteetti nyt profiilikuva

Biodiversiteetti nyt

Projekti
30.06.2022 - 31.12.2024
Jatkuvan oppimisen keskus
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Biodiversiteetti nyt rahoittajan logo Biodiversiteetti nyt rahoittajan logo Biodiversiteetti nyt rahoittajan logo

Biodiversiteetti nyt - Uutta osaamista vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja biodiversiteetin ylläpitämiseksi on Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen ja Jatkuvan oppimisen keskuksen yhteinen Jotpa-hanke.

Yhteyshenkilöt

Biodiversiteetin ylläpitäminen on maapallon ja ihmisen hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja yhteiskunnan vihreän siirtymän edellytys. Biodiversiteetti on vähenemässä hälyttävää vauhtia mm. luonnonvarojen kestämättömän käytön, maan- ja merenkäytön muutosten, ilmastonmuutoksen, ympäristön saastumisen ja vieraslajien leviämisen vuoksi. Biodiversiteetin läpileikkaava huomiointi tulee olla osa yhteiskunnan kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa kuten ilmastoasiatkin. Se on tärkeä osa kestävyysmurrosta, EU:n biodiversiteettistrategiaa, metsästrategiaa ja kehittyvää EU-taksonomiaa.

Hankkeen tavoitteena on osaamisen lisääminen luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa ja luontokadon ymmärtämisessä niin yksilö-, yhteisö- ja kuin yhteiskuntatasollakin.

Kohderyhmänä ovat kaikki alat ulottuen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, yrityksiin, elinkeinoelämään, teollisuuteen, viranomaisiin ja yksittäisiin kansalaisiin. Kurssit on suunnattu kaikille jatkuvasta oppimisesta ja tulevaisuuden ammateista kiinnostuneille sekä eri alojen korkeakouluopiskelijoille ja lukiolaisille. Työpaketin 2 erityisenä kohderyhmänä ovat metsänomistajat.

Hanke koostuu seuraavista työpakeista:

TP 1: Biodiversiteetti.nyt -kurssi (2 op)
Biodiversiteettikoulutusverkosto-hankkeen laatimasta englanninkielisestä Biodiversity.now -kurssista muokataan suomenkielinen Biodiversiteetti.nyt -kurssi (MOOC). Kurssilla opiskeltavat sisällöt käsittelevät biodiversiteettikriisiä ja biodiversiteettikäsitettä, luontokatoa ja biodiversiteetin uhkia, biodiversiteetin suojelua sekä ajankohtaisia asioita ja keskustelua biodiversiteettiteemasta. Kurssiin tehdään myös 3 opintopisteen laajuinen projektiosa.
Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston kautta opintopolussa tai Jatkuvan oppimisen  koulutushaussa 7.8.2023 alkaen

TP 2: Metsänomistajille suunnattu koulutuskokonaisuus (10 op)
Tavoitteena on lisätä metsänomistajien ammattitaitoa, osaamista ja vastuunkantoa metsien monimuotoisuuteen liittyvissä ekologisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Erityiskohderyhmänä ovat pienmetsänomistajat. Kokonaisuuden suorittamisesta saa Open Badge -osaamismerkin. Koulutuksen yhteydessä järjestetään ajankohtaispäivä Lustossa ja Punkaharjun puulajipuistossa pe 4.10.2024.

Kokonaisuus käsittää seuraavat opintojaksot:
Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1 ja 2, Biodiversiteetti.nyt A ja B,
Luonto talouden pohjana, Ajankohtainen luontopolitiikka, Metsien monimuotoisuus.
Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston kautta opintojaksoittain  7.8.2023 alkaen. Lisätietoa koulutussivulla.

TP 3: Poikkitieteellinen koulutuskokonaisuus (10 op)
Monialainen luontokatoon kytkeytyvä koulutuskokonaisuus Itä-Suomen yliopiston syksyllä 2022 alkavaan monitieteiseen Kestävä Tulevaisuus -opintokokonaisuuteen. Kokonaisuus sopii tutkinto-opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille ja myös lukioihin.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

JOTPA kerää rahoittamiinsa koulutuksiin osallistuvista henkilöistä tietyt taustatiedot koulutustoiminnan arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan toteuttamiseksi. Eli opintoihin ilmoittautuneille lähetetään rahoittajan kysely vastattavaksi.

Ajankohtaista

Yhteistyö