Biotalouspolku lukioissa

Päättynyt. 01.12.2018 - 31.12.2020

Tutkimusryhmä

Biotalouspolku lukioissa -hankkeen tavoitteena on lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Biotalouspolku lukioissa -hankkeessa muodostetaan monialaisia oppimis- ja osaamisverkostoja, joita yhdistää jaettu kiinnostus biotalouden osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Hankkeen opetuskokeilupilotoinnissa mukana olevat lukiot toteutettavat ilmiöpohjaisia, tutkivan oppimisen menetelmiin perustuvia monialaisia oppimisprojekteja, joiden pedagogiset kuvauksia ja digitaalisia tuotoksia julkaistaan kaikille avoimessa Openmetsä-verkkoympäristössä. Hankkeen tuloksena rakentuu osaamisrajat ylittäviä toimintamalleja sekä tietoresursseja, jotka ovat hyödynnettävissä lukio-opetuksen kehittämisessä sekä biotalouden opetuksessa.