Tarkenna hakuasi

COPE - Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa profiilikuva

COPE - Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

Projekti
Päättynyt 01.04.2016 - 31.08.2019

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja THL:n koordinoima COPE-hanke tutkii sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos vastaa COPE:n osahankkeesta viisi, jossa keskitytään hallinnon ja johtamisen kehittämisen tukemiseen.

COPE-osahankkeen viisi tutkimusryhmä Sanna Laulainen, Vuokko Niiranen ja Joakim Zitting sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama COPE-hanke tutkii, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon alueella tapahtuvat muutokset ja työelämän murros vaikuttavat työhön, moniammatilliseen tiimityöskentelyyn, henkilöstön osaamistarpeisiin sekä päätöksentekoon, johtamiseen ja eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon. Vuosina 2016-2019 toteutettavaa COPE-hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmaan sisältyvään COPE-hankkeeseen kuuluu viisi eri sisältöistä osahanketta.

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos vastaa COPE-tutkimuksen Hallinto, johtaminen ja päätöksenteko palvelujen murroksessa -osahankkeesta (WP5), jossa tutkitaan:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallis- ja aluetason uudistuvien organisaatioiden toimintarakenteita, johtamista ja työyhteisöjä.
– Valtakunnantason päätöksentekoa sekä ministeriötasoista sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja sen muutoksia sekä eri ministeriöiden välistä yhteistyötä.
– Johtamisen ja päätöksenteon responsiivisuutta.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamiseen ja työntekijöiden osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
– Työyhteisön aktiivisen jäsenyyden ja työntekijöiden strategisen kumppanuuden edellytyksiä.

Tutkimuksessa käytetään kumuloituvaa aineistonkeruuta siten, että eri tutkimusvaiheiden tuloksista kerrotaan ja niistä keskustellaan tutkimuksessa mukavan olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Näin voidaan tunnistaa uudistusprosesseja, tiedon käytön tapoja, uudistusten etenemistä sekä tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa, toiminnassa ja työn kehittämisessä.

Tutkimuksessa ovat mukana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä SiunSote sekä Hyvinkään sairaanhoitoalue ja Hyvinkään kaupunki.

Yhteistyö

Tiedostot

1 kappaletta