Tarkenna hakuasi

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT) profiilikuva

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT)

Tutkimusryhmä
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko

Rahoitus: Strategisen tutkimuksen neuvosto 10/2020–9/2026

Hanke tutkii datan käyttöä ja uusien datapohjaisten päätöksentekotyökalujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa ja niiden päätöksenteossa. Kohteena ovat nykyiset käytännöt ja kehityshankkeet sekä niiden institutionaaliset ja yhteiskunnalliset sidokset ja vaikutukset. Yhtenä lähtökohtana on tutkia ja arvioida muuhun kuin yksilötasoiseen profilointiin tähtäävien työkalujen ja mallien hyödyntämismahdollisuuksia päätöksenteossa. Keskeinen tavoite on tunnistaa sosiaalisesti kestävän datakäytön kriteereitä yleisten eettisten periaatteiden luetteloimisen sijasta.

Hanke on osa monitieteistä Helsingin yliopiston koordinoimaa DataLit-konsortiota, joka yhdistää yhteiskunta-, oikeus- ja tietojenkäsittelytieteitä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ymmärrettäviä ja luotettavia käytäntöjä ja työkaluja, joilla voi hyödyntää suomalaista sosiaali-, terveys- ja hyvinvointidataa, sekä edistää datalukutaitoa.

Lisää tietoja tutkimushankkeesta:

https://www.datalit.fi/

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat