Tarkenna hakuasi

Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä profiilikuva

Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä

Projekti
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tutkimushankkeessa tarkastellaan dataohjautuvien käytäntöjen, oppivien algoritmien, koneoppimisen ja tekoälyn juurruttamista suomalaiseen terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Tutkimme uuden teknologian lupauksia, sitä edistävää ja mahdollistavaa politiikkaa sekä prosesseja, joissa kehittynyttä datalouhintateknologiaa ja tekoälyratkaisuja kehitetään, sovelletaan ja otetaan käyttöön konkreettisissa alueellisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa. Tarkastelemme myös, millaisissa poliittis-yhteiskunnallisissa asiayhteyksissä nämä hankkeet ja käytännöt ilmaantuvat. Tutkimuksen lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen.

Tutkimus pyrkii tavoittamaan tiedonhallinnasssa käytettävän digitaalisen datan ja tietokonealgoritmit – siis dataohjautuvan yhteiskunnan ytimen – niiden konkreettisissa käyttöympäristöissä ja käytännöissä. Tiedonhallinta tarkoittaa tässä yhteydessä datan muodostamista, keräämistä, aggregointia ja analyysia sekä myös datan ja informaation kierrättämistä ja jakamista digitaalisessa muodossa. Monenlaisia tapauksia tutkimalla etsimme vastauksia siihen, mitkä algoritmien ominaisuudet ja niihin liittyvät asiat tekevät algoritmeista kykeneviä suorittamaan niille annetut tehtävät ja vaikuttamaan terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen käytäntöihin. Tutkimme myös, mitkä hallinnon, organisaatiorakenteiden, kommunikaation ja työtapojen ulottuvuudet auttavat tai estävät digitaalisten tietokantojen hyödyntämisen omaksumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutkimushanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella vuosina 2019-22. Sitä rahoittaa Suomen Akatemia, ja sen johtajana toimii sosiologian professori Ilpo Helén.

Avainsanat

Julkaisut

8 kappaletta