DigiErko - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

01.11.2017 -

Tutkimusryhmä

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus on opettajille tarkoitettu laaja-alainen monimuotokoulutus, jonka suorittaneet opettajat syventyvät digipedagogiseen kehittämiseen omassa opetuksessaan ja organisaatiossaan.

Koulutus korostaa verkostoitumista kehittämistyön välineenä ja erikoistumiskoulutuksen käyneet muodostavat DigiErko-verkoston, johon kuuluvat erikoistujat myös Helsingin ja Turun yliopistoista.

Kolmen yliopiston DigiErko-verkostossa myös tutkitaan digipedagogiikkaa erikoistumiskoulutuksiin osallistuneiden opettajien tuottaman aineiston pohjalta.

~

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60 op) on työelämässä toimiville luokan- ja aineenopettajille suunnattu erikoistumiskoulutus. Ensimmäinen DigiErko-erikoistumiskoulutus alkoi Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2017. Marraskuussa 2021 aloittaa jo viides koulutusryhmä. Ryhmässä on mukana myös korkeakoulupedagogeja Itä-Suonen yliopistosta.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, joilla on vahvaa asiantuntijuutta digitaalisen oppimisen ja opettamisen alalta. Opettaja tunnistaa digiajan opetustyön muutoksen sekä oppilaiden valmiudet hyödyntää digitaalisia välineitä oman oppimisen suunnittelussa, oppimisprosesseissa ja arvioinnissa.

Koulutuksessa perehdytään oppimiseen ja opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä itse tutkimalla, tuottamalla ja kokeilemalla sekä soveltamalla alan kansallista ja kansainvälistä tutkimusta opetuskäytänteisiin, kehittämismalleihin ja arviointiin.

Koulutuksen suorittaneella opettajalla on vahva pedagoginen osaaminen ja hän pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja arviomaan digitaalisia oppimisympäristöjä sekä ohjaamaan oppilaitoksensa tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön strategiatyötä, joka huomioi uusimmat opetussuunnitelmat.

Koulutuksessa olevilta opettajilta on kerätty ja kerätään tutkimusaineistoa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uutta tutkimustietoa digipedagogisen kehittämisen ja opettamisen arjen tueksi.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

DigiErko - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä rahoittajan logo

Avainsanat

Ajanjakso

01.11.2017 -

    Esittelyaineistoja

    DigiErko tekee myös yhteistyötä opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien kanssa. Opiskelijat ovat muun muassa suunnitelleet ja toteuttaneet oppimistehtävinä DigiErko-videoita. Erikoistujaopettajat ovat myös ohjanneet opettajaopiskelijoita digipedagogiaan liittyvissä opinnoissa osana omaa erikoistumiskoulutustaan.

    DigiErko-koulutuksen lyhyt esittelyvideo

Ryhmän jäsenet - UEF