Tarkenna hakuasi

Digitaaliset menetelmät Suomen kirjallisuushistorian uudistajina profiilikuva

Digitaaliset menetelmät Suomen kirjallisuushistorian uudistajina

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2026
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta
Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Digitaaliset menetelmät Suomen kirjallisuushistorian uudistajina rahoittajan logo

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Digitaaliset menetelmät Suomen kirjallisuushistorian uudistajina

Kuvassa istumassa vasemmalta oikealle: Julia Matveeva, Viola Parente-Čapková, Osma Suominen, Kati Launis ja Aino Mäkikalli. Seisomassa Leo Lahti (vas.) ja Veli-Matti Pynttäri.

Digital History for Literature in Finland -konsortiohankkeen pyrkimyksenä on laajentaa merkittävästi vallitsevaa käsitystä Suomen kirjallisuushistoriasta uusien digitaalisten aineistojen ja menetelmien avulla. Kansalliskirjaston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä kartoitamme suomen- ja ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden taustatietoja 1800-luvulta yhtenäiseen muotoon, joka mahdollistaa aineiston laajamittaisen tilastollisen analysoinnin. 

Konsortio koostuu kolmesta osahankkeesta:

  • WP 1: Kirjallisuushistoria (Itä-Suomen yliopisto, Kati Launis (PI), Aino Mäkikalli, Viola Parente-Čapková, Veli-Matti Pynttäri)
  • WP 2: Datatiede (Turun yliopisto, Tietotekniikka, Leo Lahti (PI), konsortion vastuullinen johtaja)
  • WP 3: Digitaaliset resurssit (Kansalliskirjasto, Osma Suominen, PI)

Konsortion tavoitteena on kartoittaa ja tutkia 1800-luvun Suomessa kirjamuotoisena julkaistua kaunokirjallisuutta Suomen kansallisbibliografian Fennican bibliografisten kuvailutietojen pohjalta. Hankkeessa tutkitaan sekä määrällisesti että laadullisesti vähemmälle huomiolle jääneitä teoksia, joita aiempi tutkimus ei ole nostanut esiin. Tällaiset teokset ovat jääneet tunnetusta kirjallisuudesta koostuvan ”jäävuoren” huipun alle – pääsemme kartoittamaan ja tutkimaan ranskalaistutkija Margaret Cohenin sanoin ”suurta lukematonta”.

Konsortion erottaa aiemmasta Suomen kirjallisuushistorian tutkimuksesta digitaalisten aineistojen ja uusien datatieteen menetelmien yhdistelmä, joka mahdollistaa aineistojen hyödyntämisen kokonaisuutena uudessa laajuudessa. Kirjoitamme datarikasteista kirjallisuushistoriaa: kirjallisuusaineistojen kauko- ja lähilukua yhdistämällä pyrimme tuottamaan uutta tietoa ja näkökulmia Suomen kirjallisuushistoriaan. Tutkittavana ajanjaksona on niin sanottu pitkä 1800-luku; hanke keskittyy erityisesti autonomian ajan eli vuosien 1809–1917 kirjalliseen tuotantoon.

 

Avainsanat

Johtajat

Tutkijatohtorit

Muut ryhmän jäsenet