Dosentti Minna Purokivi ja tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä fibrotisoivien keuhkosairauksien diagnostiikkaan ja ennusteen arviointiin.

Olemme keränneet tähän mennessä kolme retrospektiivistä kokonaisuutta, jotka sisältävät idiopaattista keuhkofibroosia (IPF), nivelreumaan liittyvää keuhkofibroosia (RA-ILD, ”reumakeuhko”) ja asbestoosia sairastaneiden pohjoissavolaisten potilaiden diagnostiikkaa, taudinkulkua, liitännäissairauksia ja kuolinsyitä kuvaavaa tietoa.

Neljäs osa-aineistomme on prospektiivisesti koottu kokonaisuus keuhkofibroosiepäilyn vuoksi tutkimuksiin tulleista potilaista, joille on perinteisten diagnostisten tutkimusten lisäksi tehty bronkoskopiateitse keuhkokudoksen kryobiopsia.

Tutkimuskokonaisuutemme tavoitteena on selkiyttää kryobiopsian kliinisiä käytäntöjä, diagnostista osuvuutta, turvallisuutta ja soveltuvuutta tutkimusnäytteiden keräämiseen. Selvitämme, tuottaako kryobiopsia kustannussäästöjä verrattuna kirurgisiin keuhkokudoksen näytteenottomenetelmiin.