Tarkenna hakuasi

Dosentti Minna Purokivi ja tutkimusryhmä profiilikuva

Dosentti Minna Purokivi ja tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2013 -
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Tutkimusryhmämme tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä fibrotisoivien keuhkosairauksien diagnostiikkaan ja ennusteen arviointiin. Tutkimusryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2013.

Olemme keränneet tähän mennessä kolme retrospektiivistä kokonaisuutta, jotka sisältävät

 • idiopaattista keuhkofibroosia (IPF),
 • nivelreumaan liittyvää keuhkofibroosia (RA-ILD, ”reumakeuhko”) ja
 • asbestoosia sairastaneiden pohjoissavolaisten potilaiden diagnostiikkaa, taudinkulkua, liitännäissairauksia ja kuolinsyitä kuvaavaa tietoa.

Em. sairaudet ovat keuhkojen välikudosta eli interstitiumia fibrotisoivia sairauksia, ja ne muistuttavat toisiaan radiologisten ja histologisten löydösten osalta.

Neljäs osa-aineistomme on prospektiivisesti koottu kokonaisuus keuhkofibroosiepäilyn vuoksi tutkimuksiin tulleista potilaista, joille on perinteisten diagnostisten tutkimusten lisäksi tehty bronkoskopiateitse keuhkokudoksen kryobiopsia.

Se on uusi, lupaava näytteenottomenetelmä keuhkokudoksen sairauksien tutkimuksessa.

Tutkimuskokonaisuutemme tavoitteena on selkiyttää kryobiopsian kliinisiä käytäntöjä, diagnostista osuvuutta, turvallisuutta ja soveltuvuutta tutkimusnäytteiden keräämiseen. Selvitämme, tuottaako kryobiopsia kustannussäästöjä verrattuna kirurgisiin keuhkokudoksen näytteenottomenetelmiin.

Tutkimuksessa pyritään uusien kudosnäytteiden analyysitekniikoiden (kuten microarray, proteomiikka, genomiikka) avulla löytämään biomerkkiaineita, joiden avulla voidaan parantaa keuhkoparenkyymin sairauksien diagnostiikkaa, ennustaa taudin kulkua ja parantaa taudin seurantaa. Idiopaattisten interstitiellien pneumonioiden patogeneesistä saadaan uutta tietoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää hoitojen ja diagnostiikan kehittämisessä.

Tutkimusryhmästämme on valmistunut tähän mennessä kaksi väitöskirjaa (Hanna Nurmi 2018  ja Miia Kärkkäinen 2019) ja kaksi uutta väitöskirjatyötä on käynnissä. Kryobiopsia aineiston kokoamisen osalta olemme tehneet yhteistyössä TAYSin keuhkolääkäreiden kanssa ja tutkimusyhteistyö professori Riitta Kaarteenahon kanssa (OYS) on tiivistä.

Tutkimusryhmä:

 • Minna Purokivi, dosentti, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, osaamiskeskusjohtaja, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
 • Riitta Kaarteenaho, keuhkosairauksien professori, keuhkosairauksien ja patologian erikoislääkäri, Oulun yliopisto
 • Heikki Koskela, dosentti, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, osastonylilääkäri, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Jukka Randell, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Miia Kärkkäinen, LT, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Hanna Nurmi, LT, kliininen opettaja, post-doc tutkija, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Minna Mononen, LL, väitöskirjatutkija, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Eeva Saari, LL, väitöskirjatutkija, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS
 • Sanna Suoranta, LT, post-doc tutkija, radiologian erikoislääkäri, KYS
 • Satu Nenonen, tutkimushoitaja, keuhkosairaudet, medisiininen keskus, KYS

Yhteistyökumppanit:

 • Toomas Uibu, LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, erikoislääkäri, TAYS keuhkosairauksien klinikka
 • Thanos Sioris, LT, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Sydänsairaala
 •  Hannale Hasala, LT, keuhkosairauksiin ja allergologiaan erikoistuva lääkäri, erikoistuva lääkäri, TAYS keuhkosairauksien klinikka
 • Tuomas Rauramaa, LL, patologian erikoislääkäri, KYS
 • Kirsi Hämäläinen, LT, dosentti, patologian erikoislääkäri, KYS
 • Jari Laurikka, professori, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, sydän- ja verisuonikirurgian professori, TAY ja osastonylilääkäri, TAYS Sydänsairaala
 • Hannu-Pekka Kettunen, LL, radiologian erikoislääkäri, KYS
 • Tiina Lehtimäki, LL, radiologian erikoislääkäri, KYS
 • Siri Lehtonen, FT, dosentti , Solu- ja molekyylibiologian instituutti, Anatomian laitos, Oulun yliopisto
 • Elisa Lappi-Blanco, LT, patologian erikoislääkäri, patologian osasto, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Maija-Riitta Hirvonen, professori, varadekaani, Inhalaatiotoksikologian laboratorio, Itä-Suomen yliopisto
 • Marjut Roponen, dosentti, Inhalaatiotoksikologian laboratorio, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat