e-FINGERS virtuaalinen fasilitaattori yksilöllisen aivoterveyden edistämiseksi ja dementian ehkäisyksi

01.06.2022 - 30.11.2022

Projekti

Business Finlandin rahoittama Co-creation –projekti on alkanut ja tässä vaiheessa tutkimusorganisaatio yhdessä sopivien yritysten kanssa työstää uutta tutkimusideaa, joka tähtää tutkimuslaitoksen ja yritysten yhteiseen Co innovation –hankkeeseen. Kansallinen neurokeskus hoitaa hankkeen valmisteluja, ja vastuullisena tutkijana toimii apulaisprofessori Alina Solomon (MD, PhD) ja projektikoordinaattorina toimii Annalaura Jokiniemi (FM). Co-creation-vaiheessa luodaan tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan tutkimus- ja yritysyhteistyöverkosto. Tämän projektin, e-FINGERS, tavoitteena on olla virtuaalinen fasilitaattori yksilöllisen aivoterveyden edistämiseksi ja dementian ehkäisyksi.

Dementia ja Alzheimerin tauti (AT) ovat merkittäviä kansanterveysongelmia. Monien epäonnistuneiden kliinisten tutkimusten ei vieläkään ole onnistuttu kehittämään Alzheimerin tautiin toimivaa lääkettä. Sairausriskissä tai sen alkuvaiheessa olevien henkilöiden tehostunut tunnistaminen edistäisi hoitojen kehittämistä, mutta tähän tarvitaan uusia ja kestäviä toimintatapoja. Näitä työkaluja voivat olla esim. ohjelmistot sekä digitaaliset biomarkkerit riskialttiiden tai sairauden alkuvaiheessa olevien henkilöiden löytämiseksi ja ohjaamiseksi oikeisiin kokeisiin/hoitoihin. Toimintatavat suunnitellaan joustavaksi ja sopeutuvaksi, jotta ne palvelevat mahdollisimman monipuolisten työkalujen kehittämistä, validointia ja käyttöä. Pitkällä tähtäimellä e-FINGERS:stä tulee teollisuuden ja akateemisen yhteistyön vakauttama kansallinen, kansainvälisillä kytköksillä varustettu verkosto ja fasilitaattori innovatiiviselle neurotieteen T&K-toiminnalle.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Business Finland

e-FINGERS virtuaalinen fasilitaattori yksilöllisen aivoterveyden edistämiseksi ja dementian ehkäisyksi rahoittajan logo

Muut rahoittaja(t)

Organisaatio

Kliininen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Mahdolliset yhteydenotot ja yhteistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä joko Alina Solomon (https://uefconnect.uef.fi/henkilo/alina.solomon/) tai Annalaura Jokiniemi (https://uefconnect.uef.fi/henkilo/annalaura.jokiniemi/). Lisätietoja tutkimuksesta ja hankkeesta löytyy lisäksi Kansallisen Neurokeskuksen sivuilta (https://neurocenterfinland.fi/).

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.06.2022 - 30.11.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit