Tarkenna hakuasi

ESPON ESCAPE - European Shrinking Rural Areas: Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance profiilikuva

ESPON ESCAPE - European Shrinking Rural Areas: Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance

Projekti
Päättynyt 01.04.2019 - 31.12.2020
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittaja: ESPON 2020 Cooperation Programme (European Territorial Observation Network)

ESPON ESCAPE hanke keskittyy Euroopan maaseutualueisiin, jotka ovat väestöltään väheneviä tai joita väestön väheneminen uhkaa. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää väestön vähenemisen (rural shrinking) aiheuttamia prosesseja ja sen seurauksia, kartoittaa mahdollisia yhtäläisyyksiä tutkimusalueiden välillä sekä kehittää asianmukainen interventiologiikka tarkoituksenmukaisille lähestymistavoille muutokseen sopeutumiselle. Tärkeimpänä tavoitteena on ennakoiden edistää alueellisiin voimavaroihin ja tarpeisiin perustuvia strategioita. Uudenlaisen interventiologiikan hyödyntämiseen liittyy läheisesti kysymys siitä, miten EU:n rakennerahastopolitiikan ja maaseudun kehittämisvaroja voitaisiin aiempaa enemmän hyödyntää sopeutumismallien kehittämisessä.

ESPON ESCAPE hanke tarjoaa tietoa ja perusteita Euroopan maaseutualueiden sosioekonomisten muutosten syistä ja seurauksista sekä tutkii uusia alueiden hallintamalleja väestön vähenemisestä ja sen seurauksista kärsivillä maaseutualueilla. Hankkeessa esitetään myös politiikkasuosituksia kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteiden paremmasta koordinoinnista ja tehokkuudesta. Politiikka suosituksia tehdään erityisesti integroitujen paikkaperusteisten strategioiden kohdennetulle suunnittelulle, toteuttamiselle ja rahoittamiselle Euroopan unionin maaseudun kehittämisen ja koheesiopolitiikan puitteissa.

https://www.espon.eu/escape

Yhteistyö

Hankkeen raportit ESPON hankesivulla

Avainsanat