Tarkenna hakuasi

ESPON IRiE Interregional relations in Europe profiilikuva

ESPON IRiE Interregional relations in Europe

Projekti
Päättynyt 01.04.2020 - 30.04.2022
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

ESPON IRiE Interregional relations in Europe rahoittajan logo ESPON IRiE Interregional relations in Europe rahoittajan logo

Euroopan maiden väliset keskinäiset riippuvuussuhteet ovat hyvin tunnettuja ja dokumentoituja, mutta tämä ei ole tilanne Euroopan alueiden välisissä suhteissa. ESPON IRiE ”Interregional Relations in Europe" hankkeen tavoitteena on täydentää tätä puutetta tarkastelemalla Euroopan talouksien välisiä suhteita alueellisella tasolla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimushankkeessa hyödynnetään innovatiivisia menetelmiä alueiden välisten yhteyksien ja ihmisten, tavaroiden, pääoman, tiedon ja palveluiden virtausten tietorajoitusten poistamiseksi. Alueiden välisten suhteiden analysointi määrittelee, missä määrin alueiden välisten virtojen olemassaolo ja intensiteetti ovat alueiden kilpailukyvyn ja koheesion kehityksen ajureita ja/tai esteitä.

ESPON IRiE hankkeen tuloksena esitetään sekä Euroopan alueiden riippuvuussuhteiden laajempi kuva. Tämän lisäksi muodostetaan tilanne- ja aluekohtaisten mallien perusteella yksityiskohtaisempia luonnehdintoja alueiden riippuvuussuhteista. Yleisenä tavoitteena on tukea aluekehityspolitiikan toteuttamista ja alueellisen lähentymisen saavuttamista ehdottamalla uudenlaista politiikan viitekehystä. Hankkeen ehdottaman viitekehyksen perusteella voidaan esimerkiksi tarjota alueellisille ja kansallisille päätöksentekijöille hyödyllinen käsitys eurooppalaisen vihreän sopimuksen mahdollisista vaikutuksista. Projektien tavoitteena on kuitenkin mennä myös pidemmälle ja tutkia mahdollisuuksien mukaan COVID-19-pandemian vaikutuksia alueiden välisiin suhteisiin sekä sitä, missä määrin Euroopan alueet altistuvat sen pitkän aikavälin seurauksille.

Johtajat

Euroopan maiden väliset keskinäiset riippuvuussuhteet ovat hyvin tunnettuja ja dokumentoituja, mutta tämä ei ole tilanne Euroopan alueiden välisissä suhteissa. ESPON IRiE ”Interregional Relations in Europe” hankkeen tavoitteena on täydentää tätä puutetta tarkastelemalla Euroopan talouksien välisiä suhteita alueellisella tasolla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimushankkeessa hyödynnetään innovatiivisia menetelmiä alueiden välisten yhteyksien ja ihmisten, tavaroiden, pääoman, tiedon ja palveluiden virtausten tietorajoitusten poistamiseksi. Alueiden välisten suhteiden analysointi määrittelee, missä määrin alueiden välisten virtojen olemassaolo ja intensiteetti ovat alueiden kilpailukyvyn ja koheesion kehityksen ajureita ja/tai esteitä.

ESPON IRiE hankkeen tuloksena esitetään sekä Euroopan alueiden riippuvuussuhteiden laajempi kuva. Tämän lisäksi muodostetaan tilanne- ja aluekohtaisten mallien perusteella yksityiskohtaisempia luonnehdintoja alueiden riippuvuussuhteista. Yleisenä tavoitteena on tukea aluekehityspolitiikan toteuttamista ja alueellisen lähentymisen saavuttamista ehdottamalla uudenlaista politiikan viitekehystä. Hankkeen ehdottaman viitekehyksen perusteella voidaan esimerkiksi tarjota alueellisille ja kansallisille päätöksentekijöille hyödyllinen käsitys eurooppalaisen vihreän sopimuksen mahdollisista vaikutuksista. Projektien tavoitteena on kuitenkin mennä myös pidemmälle ja tutkia mahdollisuuksien mukaan COVID-19-pandemian vaikutuksia alueiden välisiin suhteisiin sekä sitä, missä määrin Euroopan alueet altistuvat sen pitkän aikavälin seurauksille.

Yhteistyö

Avainsanat