Tarkenna hakuasi

eTwinning / Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu profiilikuva

eTwinning / Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Projekti
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

eTwinning Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa

  • eTwinning on eurooppalainen opettajien ja opettajankouluttajien kansainvälinen verkosto, johon kuuluu yli miljoona opettajaa.
  • eTwinning-verkkoalusta tarjoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, oppilaille ja henkilökunnalle työkaluna mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä luokkahuoneessa.
  • eTwinning-verkkoalustalla tehtävät kansainväliset yhteistyöprojektit tarjoavat mahdollisuuden kotikansainvälisyyden toteuttamiseen parhaimmillaan: opiskeluun monikielisessä, -kansallisessa ja -kulttuurisessa luokkahuoneessa. Projekteissa oppilaat saavat olla aktiivisia toimijoita ja tehdä reaaliaikaisesti yhteistyötä muissa maissa olevien oppilaitten kanssa.

eTwinning osana opetusharjoittelua

  • Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa on vuodesta 2020 sisällytetty eTwinning-toimintaa osaksi opetusharjoittelua.
  • Opetusharjoittelijoille eTwinning-projektit tarjoavat mahdollisuuden osallistua ohjatusti työkalun käyttöön ja harjoittaa digipedagogista osaamistaan. He saavat käytännössä kokeilla, miten opiskelu kansainvälisessä oppimisympäristössä tapahtuu. Opetusharjoittelijat saavat myös tilaisuuden kehittää opettajuuttaan osana eurooppalaista opettajien yhteisöä.

 

eTwinning-toimintamme käytännössä

Tulliportin normaalikoulussa pilotoitiin eTwinningin käyttöä osana ohjattua H3-opetusharjoittelua keväällä 2020. Oman suolansa projektiin antoi se, että koko projekti toteutettiin etäopetusjakson aikana.

Projektiin osallistui viisi lehtoria (luokanlehtoreita, kielten lehtoreita sekä erityisopettaja), 14 opetusharjoittelijaa sekä 64 neljännen luokan oppilasta.

Projektin aiheena oli Animal Rescue Trip, ja sen aikana tuotettiin ja vaihdettiin tietoa kunkin maan uhanalaisista eläimistä. Oppilaat työskentelivät Google Classroom -alustan avulla neljän eri alateeman mukaisissa huoneissa. Kutakin teemaa ohjasivat luokan- ja kielenopettajaharjoittelijat.

Projektissa partnereina olivat espanjalainen ja puolalainen koulu. Korona-keväänä haastetta tuotti se, että partnerikoulujen oppilailla ei ollut käytettävissä samassa mittakaavassa teknologiaa kuin meidän koulumme oppilailla.

Kokemuksista julkaistiin uutinen Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla otsikolla ”Kansainvälistymisen kokemuksia opetusharjoitteluun”.

 

Keväällä 2021 Itä-Suomen yliopiston Tulliportin normaalikoulussa toteutettiin useita eriteemaisia eTwinning-projekteja. Mukana oli 12 normaalikoulun lehtoria (luokanlehtoreita sekä kielten lehtoreita), 45 opetusharjoittelijaa sekä 185 oppilasta ekaluokkalaisista viidesluokkalaisiin. Partnerikoulut olivat Kreikassa, Espanjassa ja Kroatiassa. Työskentelykielenä oli englanti, mutta projektissa oli myös mukana venäjää toisena vieraana kielenä opiskelevia oppilaita sekä heidän kanssaan toimivia opetusharjoittelijoita.

Kokemuksista toteutettiin Opetushallituksen tilaamana video, jonka tarkoituksena on esitellä muillekin opettajankouluttajille eTwinningin käyttöä opetusharjoittelussa yhtenä vaihtoehtona toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Linkki videoon: ”eTwinning for Future Teachers

Linkit videoklippeihin:

Videon lisäksi OPH on julkaissut kevään 2021 eTwinning projektien pohjalta myös juttusarjan ”Tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden opettajille”. Julkaisujen myötä Tulliportin normaalikoulu saa runsaasti näkyvyyttä eTwinning-verkostossa.

Keväällä 2022 toteutettiin yhteistyössä virolaisen koulun kanssa projekti, jonka aihe oli vaikuttaminen omaan lähiympäristöön. Projektissa toimi yhteensä 44 kuudesluokkalaista oppilasta H3-harjoittelun opiskelijoita oli mukana yhdeksän kolmen lehtorin johdolla.

Tulevan lukuvuoden 2022-23 projektit ovat suunnitteilla. eTwinningin vuositeema 2022 on Our future: Beautiful, Sustainable, Together. Kevään 2023 harjoittelussa eTwinning on yksi vaihtoehto toteuttaa monialainen oppimiskokonaisuus harjoittelun aikana, tai muuten ottaa harjoittelijat mukaan käynnissä oleviin projekteihin.

 

Linkki Opetushallituksen eTwinning-sivustolle: https://www.oph.fi/fi/etwinning