Tarkenna hakuasi

Farmasian analytiikkayksikkö profiilikuva

Farmasian analytiikkayksikkö

Tutkimusryhmä
27.02.2020 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Farmasian analytiikkayksikkö tarjoaa yliopiston tutkijoille sekä yhteistyökumppaneille analyyttisen kemian menetelmäosaamista sekä analyysipalveluja massaspektrometriassa, NMR spektroskopiassa sekä epäorgaanisessa analytiikassa. Menetelmäkehityksessä noudatamme kansainvälisiä laatuohjeistoja (ICH).
Kohdentamattomien metabolomiikkamittausten lisäksi laboratoriossa tehdään kohdennetusti endogeenisten yhdisteiden, erityisesti steroidien, sekä lääkeaineiden ja proteiinien pitoisuusmäärityksiä sekä rakennetutkimusta. Lisäksi keskus antaa koulutusta analyyttiseen kemiaan, massaspektrometriaan, NMR spektroskopiaan ja metabolomiikkaan liittyen. Yksikön laitekantaan kuuluvat keskeisimpänä erilaiset massaspektrometrit (GC-MS, ja LC-HRMS), kaksi 600 MHz NMR-laitteistoa sekä epäorgaanisen analytiikan laitteistoja, kuten ICP massaspektrometri.

Avainsanat