Tarkenna hakuasi

FOODNUTRI: investointihanke profiilikuva

FOODNUTRI: investointihanke

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2025
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

FOODNUTRI: investointihanke rahoittajan logo FOODNUTRI: investointihanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Tarve:

Ruokaketju ja sen toiminta on kiihtyvässä muutoksessa, jonka taustalla on kestävän kehityksen ajama tarve tuottaa sen periaatteiden mukaisia ravitsevia, turvallisia ja terveellisiä elintarvikkeita. Tuotteiden markkinoille saamisen edellytyksenä on sekä laadukas ravitsemusta koskeva kehitystyö ja tutkimus että tehokas elintarvikeyrityksessä tapahtuva tuotekehitys, jotka molemmat tukeutuvat mittaustekniikoihin esimerkiksi tuotteiden laatua, koostumusta ja terveysvaikutuksia arvioivissa toimissa. Keskeinen näkökohta näiden vaikutusten arvioinnissa ovat mittaustekniikat, jotka voivat tarjota molekyylitason tietoa elintarvikkeista ja ihmisperäisistä näytteistä. Tämän avulla pystymme tekemään arvioita ja johtopäätöksiä uusien elintarvikkeiden turvallisuus- ja terveysvaikutuksista sekä tarjota molekyylitason tietoa ruoan dynamiikasta ja sen vuorovaikutuksista suoliston ja suolistomikrobiston kanssa. Asiantuntijuus ja tekniikat eivät ole yleisesti Pohjois-Savon elintarvikealan sidosryhmien saatavilla siihen liittyvien kustannusten vuoksi, mutta hyödyt tällaisen tiedon saamisesta kehityksen ja terveysarvioinnin tueksi ovat ilmeiset ja sen tuomalla lisäarvolla on mahdollista saavuttaa kilpailuetua tuotekehitykseen.

Tavoitteet:

Tämän investointihanke kuuluu yhteen FOODNUTRI-kehityshankkeen kanssa ja sen tavoitteena ovat 1) vahvistaa kansallisen FOODNUTRI infrastruktuurin toimintaa, vahvistaen siten Pohjois-Savon elintarvikeklusterin kilpailukykyä kehittämällä ja tuomalla saataville korkean teknologian ja osaamisen menetelmiä tuotekehityksen, terveysvaikutusten arvioinnin ja myynnin tueksi ja 2) luoda uusia mahdollisuuksia yritysten, julkisen sektorin ja korkeakoulujen toiminnalle ja yhteistyölle.

Ratkaisut:

Investointihankkeessa tulemme investoimaan edistykselliseen mittausteknologiaan ja erikoisosaamiseen, sekä kehittämään menetelmiä, jotka palvelevat FOODNUTRI-kehityshankkeen ja infrastruktuurin yhteistyötahoja. Näiden menetelmien avulla pystymme tutkimaan mm. kuinka uudet kasviproteiinituotteet ja uuselintarvikkeet vaikuttuvat suolistomikrobiston koostumukseen ja toimintaan ja siten myös ihmisten terveyteen. Mittaustekniikat tulevat myös olemaan avainasemassa valittujen biomarkkereiden tarkassa analyysissä sekä myös uusien, ennalta tuntemattomien mutta terveydelle ja ravitsemukselle relevanttien, molekyylien analytiikassa, jotka tukevat FOODNUTRI-kehityshankkeen yhteistyötahojen TKI-toimintaa. Luomme teknologialle myös palvelumallin, joka takaa sen saatavuuden osana avointa tutkimusinfrastruktuuria ja siten takaa palvelun saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Tulokset ja vaikuttavuus – alueellinen vaikutus:

Hanke tuo saataville korkeaan teknologiaan pohjautuvia mittausmenetelmiä ja erikoisosaamista Pohjois-Savossa erityisesti elintarvikesektorilla toimiville yhteistyötahoille. Kyseiset tekniikat ja osaaminen ovat yleisesti ottaen olleet vain harvojen ja suurimpien toimijoiden saatavilla ja siten niiden käyttö TKI-toiminnassa on ollut rajallista. Tämän investointihankkeen avulla tuomme teknologian kohderyhmien saataville osana FOODNUTRI-kehityshanketta ja infrastruktuuria ja tuemme ja edistämme siten innovatiivisten, kestävän kehityksen mukaista elintarvikkeiden tutkimusta ja kehitystä Pohjois-Savossa.