Tarkenna hakuasi

FriendMUM: Äitien kulttuurien väliset ystävyyssuhteet profiilikuva

FriendMUM: Äitien kulttuurien väliset ystävyyssuhteet

Projekti
01.08.2023 - 31.07.2027
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

FriendMUM-tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten kulttuurien väliset ystävyyssuhteet kehittyvät sekä miten näitä ystävyyssuhteita voidaan tukea.

Tausta

Tutkimushanke keskittyy tarkastelemaan kulttuurien välisiä ystävyyssuhteita maahanmuuttajataustaisten äitien ja suomalaistaustaisten äitien välillä molempien osapuolien näkökulmasta. Positiiviset ja läheiset ystäväsuhteet tukevat hyvinvointia, ja nämä suhteet usein koetaan itselle tärkeäksi. Äitiyteen elämänvaiheena voi kuitenkin liittyä muutoksia sosiaalisissa suhteissa, kuten vieraantumista aiemmista verkostoista. Äitien väliset ystävyyssuhteet voivat tarjota psykososiaalisia resursseja, jotka edistävät äitien ja perheiden hyvinvointia. Äitien kontaktit ja asenteet ulkoryhmiä kohtaan vaikuttavat myös heidän lastensa asenteisiin, joten äitien kulttuurien väliset suhteet voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla seuraavaan sukupolveen.

Tavoite ja tehtävät

Tämän sosiaalipsykologian alan tutkimushankeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten kulttuurien välisistä kontakteista kehittyy ystävyyssuhteita optimaalisissa olosuhteissa pitkällä aikavälillä. Kulttuurien välisten ystävyyssuhteiden kehittymistä tarkastellaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” -ohjelmassa. Tutkimushankkeessa kerätään sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Laadullisessa osatutkimuksessa äitiparien välille muodostuvien suhteiden syntymistä ja kehittymistä seurataan noin 1,5 vuoden ajan. Laadullisen osatutkimuksen aineistonkeruu alkaa loppuvuodesta 2023–alkuvuodesta 2024. Määrällisessä osatutkimuksessa seurataan ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” -toiminnassa aloittavien äitiparien suhdetta puolen vuoden ajan nettikyselylomakkeen avulla. Aineistonkeruu alkaa 2025.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

FriendMUM-tutkimushanketta rahoittaa Alli Paasikiven säätiö ja Koneen säätiö. FriendMUM on Itä-Suomen yliopiston koordinoima yhteistyöhanke Johannesburgin yliopiston (Etelä-Afrikka), Nottingham Trentin yliopiston (Iso-Britannia) sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan ja Järvi-Suomen piirien kanssa. Tutkimushanketta johtaa sosiaalipsykologian professori Eerika Finell (UEF). Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Väestöliitto sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Avainsanat