Tarkenna hakuasi

FriendMUM: Äitien kulttuurien väliset ystävyyssuhteet profiilikuva

FriendMUM: Äitien kulttuurien väliset ystävyyssuhteet

Projekti
01.08.2023 - 31.07.2027
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

FriendMUM-tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten kulttuurien väliset ystävyyssuhteet kehittyvät sekä miten näitä ystävyyssuhteita voidaan tukea.

Tausta

Tutkimushanke keskittyy tarkastelemaan kulttuurien välisiä ystävyyssuhteita maahanmuuttajataustaisten äitien ja suomalaistaustaisten äitien välillä molempien osapuolien näkökulmasta. Positiiviset ja läheiset ystäväsuhteet tukevat hyvinvointia, ja nämä suhteet usein koetaan itselle tärkeäksi. Äitiyteen elämänvaiheena voi kuitenkin liittyä muutoksia sosiaalisissa suhteissa, kuten vieraantumista aiemmista verkostoista. Äitien väliset ystävyyssuhteet voivat tarjota psykososiaalisia resursseja, jotka edistävät äitien ja perheiden hyvinvointia. Äitien kontaktit ja asenteet ulkoryhmiä kohtaan vaikuttavat myös heidän lastensa asenteisiin, joten äitien kulttuurien väliset suhteet voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla seuraavaan sukupolveen.

Tavoite ja tehtävät

Tämän sosiaalipsykologian alan tutkimushankeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten kulttuurien välisistä kontakteista kehittyy ystävyyssuhteita optimaalisissa olosuhteissa pitkällä aikavälillä. Kulttuurien välisten ystävyyssuhteiden kehittymistä tarkastellaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” -ohjelmassa. Tutkimushankkeessa kerätään sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Laadullisessa osatutkimuksessa äitiparien välille muodostuvien suhteiden syntymistä ja kehittymistä seurataan noin 1,5 vuoden ajan. Laadullisen osatutkimuksen aineistonkeruu alkaa loppuvuodesta 2023–alkuvuodesta 2024. Määrällisessä osatutkimuksessa seurataan ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” -toiminnassa aloittavien äitiparien suhdetta puolen vuoden ajan nettikyselylomakkeen avulla. Aineistonkeruu alkaa 2025.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

FriendMUM-tutkimushanketta rahoittaa Alli Paasikiven säätiö ja Koneen säätiö. FriendMUM on Itä-Suomen yliopiston koordinoima yhteistyöhanke Johannesburgin yliopiston (Etelä-Afrikka), Nottingham Trentin yliopiston (Iso-Britannia) sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen, Kaakkois-Suomen, Kainuun, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan, Uusimaan ja Varsinais-Suomen piirit sekä Tampereen osasto ja Lahden yhdistys. Tutkimushanketta johtaa sosiaalipsykologian professori Eerika Finell (UEF). Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Väestöliitto sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Ajankohtaista

Alla listattuna FriendMUM-hankkeen viimeaikaisia kuulumisia.

 • Ella Heimosen kirjoittama blogiteksti käsittelee äitien kulttuurien välisiä ystävyyssuhteita tutkimuskohteena. Blogiteksti löytyy osoitteesta: https://allinsaatio.fi/ajankohtaista/kuukauden-alli-aitien-kulttuurien-valinen-tuettu-ystavyys/

 • Kuva konferenssiesityksestä 16.5.2024
  Ella Heimonen esittelee tutkimushanketta 16.5.2024.

  Väitöskirjatutkija Ella Heimonen esitteli FriendMUM-tutkimushanketta Sosiaalipsykologian päivillä 2024 16.5.2024 osana symposiumia Lähestymisiä kulttuurien välisiin kohtaamisiin ja ystävyyteen.

 • Kuva työpajasta 19.1.2024.
  Marouf Majidin (oikealla) vetämä työpaja 19.1.2024.

  Muusikko Marouf Majidi veti tutkimusryhmälle työpajan 19.1.2024, jossa keskustelimme muun muassa musiikin merkityksestä ryhmien välisissä kohtaamisissa ja miten taidelähtöisiä menetelmiä voi hyödyntää kohtaamisissa, joissa yhteistä vahvaa kieltä ei ole.

 • Kuva 18.1.2024 työpajasta.
  Tutkimusryhmän tekemiä kenkälaatikkohuoneita 18.1.2024 työpajassa.

  Tekstiilitaiteilija Virpi Vesanen-Laukkanen veti tutkimusryhmälle työpajan 18.1.2024, jossa kokeilimme huovuttamista sekä askartelua kenkälaatikkoon. Lisäksi keskustelimme taidelähtöisten menetelmien käytöstä kohtaamisissa, joissa yhteistä vahvaa kieltä ei ole.

 • Mainsokuva tutkimusryhmän järjestämästä keskustelutilaisuudesta 30.11.2023.
  Mainos 30.11.2023 tilaisuudesta.
  Mainoskuva tutkimusryhmän järjestämästä käsityö- ja keskustelutilaisuudesta.
  Mainos 29.2.2024 tilaisuudesta.

  Järjestimme yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa kaksi keskustelutilaisuutta ystävyydestä Kuopion kansainvälisessä kohtaamispaikassa Kompassissa 30.11.2023 ja 29.2.2024.

Avainsanat