Tarkenna hakuasi

Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen (DigiFREN) profiilikuva

Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen (DigiFREN)

Projekti
01.10.2022 - 30.09.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen (DigiFREN) rahoittajan logo

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen (DigiFREN)

UEF:n työryhmä: Sanni-Maaria Puustinen, Kirsi Laurén, Tiina Seppä ja Juhana Venäläinen

Missä tahansa luontokohteessa voi helposti huomata, kuinka nopeasti ihmisten tapa olla tekemisissä ympäristönsä kanssa on muuttumassa. Vuoristoissa, metsässä tai merenrannalla yhä useampi käyttää älypuhelinta ja muita laitteita taltioidakseen kokemuksen digitaalisesti ja lisätäkseen siihen uusia tasoja. DigiFREN-hankkeen tarkoituksena on tutkia tätä ympäristön havainnoimisen murroshetkeä Euroopassa ja selvittää, kuinka digitaaliset mediateknologiat vaikuttavat ympäristökäsitysten, -ihanteiden, -käsitteiden ja – käytäntöjen uusiin jäsennyksiin.

DigiFREN on ensimmäinen etnografinen hanke, jossa tehdään laajamittainen vertaileva tutkimus luonnonympäristöjen digitaalisesta estetisoimisesta Euroopassa. Tutkimuksen kohteena on viisi paikkaa Sloveniassa, Kroatiassa, Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Hankkeen tulokset tulevat olemaan tärkeitä paitsi antropologialle, historialle, kulttuurintutkimukselle ja aistitutkimukselle, myös ihmismaantieteelle, ympäristöestetiikalle ja mediatutkimukselle.

Yhteistyö

Julkaisut

Laurén, K. & Venäläinen, J. & Kofod-Hansen, M. 2022: Digital Aestheticisation of Fragile Environments: Finnish Mires Involved in a New Ethnographic Research Project. Peatlands International 4, pp. 15-17.

Esitelmät

Seppä, T 2024. DigiFREN: Hauraat luonnonympäristöt ja niiden digitaalinen tallentaminen. Suoseuran kevätseminaari 25.4.2024.

Seppä, T. & Laurén, K. & Venäläinen, J. & Puustinen, S-M. 2024: Kriisien aavistelu suopuheessa ja suokuvissa. Posteriesitys. Suopäivä 2024. Järjestäjä: Suoseura ry. Tieteiden talo, Helsinki, 5.4.2024. Abstraktikirja.

Seppä, T 2024. Huoli, hoiva ja hauraus ihmisen ja soiden välissä. Sosiologipäivät 2024. Itä-Suomen yliopisto, 21.3.2024. Abstraktikirja.

Laurén, K. 2023. Soiden kulttuuriperinnön ajalliset kerrostumat ja yllätyksellisyys. Esitelmä Kulttuurintutkimuksen päivillä (teemana odottamattomuus) työryhmässä ”Aika ja ennakoimattomuus identiteettipolitiikassa”. Aalto-yliopisto, 14.12.2023. Abstraktikirja.

Seppä, T 2023. Hoivaa, itsehoivaa ja suojelua suopuheessa ja -somessa. Esitelmä Kulttuurintutkimuksen päivillä (Odottamattomuus). Aalto-yliopisto, 15.12.2023. https://static1.squarespace.com/static/63e1e517ef116413325ccf84/t/657bf5f91529f958a74c816a/1702622715014/UusinAbstraktiPe.pdf

Seppä, T. & Venäläinen, J. 2023. Ihmisen ja luonnonympäristöjen välisyys: hoiva ja haavoittuvuus. Esitelmä Sosiaalipolitiikan päivillä (Haavoittuvuus). Tampereen yliopisto, 26.10.2023. https://events.tuni.fi/uploads/2023/10/6ac9902b-abstraktikirja2023.pdf

Venäläinen, J. & Laurén, K. 2023: DigiFREN: Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen. Projektiesittely Humanistisen osaston henkilökuntakokouksessa. Itä-Suomen yliopisto, 11. tammikuuta.