Historia- ja maantieteiden laitos

Tutkimusryhmä

Rajat ja reuna-alueet.

Viimeaikaisten talouden, yhteisöjen, elämäntapojen, hyvinvoinnin, valtionhallintojen ja ympäristönmuutosten takia yhteiskunnista ja niiden rajoista on tullut alati muuttuvia. Kolme keskeistä rajojen ja reuna-alueiden tutkimuksen käsitettä ovat hallinta, identiteetit ja rajat ylittävä vuorovaikutus. Ympäristö ja kestävyys Ympäristöön, kestävyyteen ja näiden hallinnan prosesseihin liittyvät kysymykset ovat tutkimuksemme kiinnostuksen kohteena. Tutkimme yhteiskuntien ja luonnon järjestelmien toisiinsa kytkeytymistä ja palautumis- ja uusiutumiskykyä erityisesti kaivostoiminnan, metsien, maankäytön, ruoantuotannon ja -kulutuksen, ihmisten ja eläinten suhteen, ilmastomuutoksen ja uusiutuvan energian kysymysten näkökulmista. Yhteiskunnan hyvinvointi Vakaan yhteiskunnan tavoittelu menneisyydessä ja nykypäivänä on tämän tutkimussuunnan keskiössä. Tutkimme erilaisia tapoja järjestää hyvinvointipalvelut menneisyydessä, nykyään ja eri paikoissa.