Tarkenna hakuasi

Historialliset kehityskulut lääkärikoulutuksessa profiilikuva

Historialliset kehityskulut lääkärikoulutuksessa

Tutkimusryhmä
01.04.2019 -
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Esittelykuva ryhmästä Historialliset kehityskulut lääkärikoulutuksessa

Helsinki, Lääketieteen historian museo, 1992. Lähde: Helsingin kaupunginmuseo (Pia Pärepalo)

Tutkimusryhmä on perustettu vuonna 2019 ja sen tutkimusaiheita ovat lääketieteen ja sen opetuksen  historia, yliopistohistoria sekä tieteen historia.

 

Tutkimus

Tällä hetkellä tutkimusryhmällä on käynnissä projekti Muuttuvat asenteet lääketieteen epävarmuutta kohtaan: Suomi kansainvälisestä näkökulmasta 1880-luvulta lähtien. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkimme lääketieteen epävarmuutta ja siihen suhtautumista lääkärikoulutuksessa ja lääkätin työssä 1800-luvun lopulta nykypäivään.  Aiheen historiallinen tarkastelu kertoo, missä määrin epävarmuudelle on ollut tilaa lääketieteen opetuksessa ja miten siihen suhtautuminen on riippunut ympäröivistä yhteiskunnallisista olosuhteista. Se voi tarjota ratkaisuja aihepiirin lähestymiseen myös nykypäivän lääkärikoulutuksessa.

Epävarmuus on monimuotoinen ilmiö niin nykylääketieteessä kuin menneisyyden lääkärin työssä ja lääkärikoulutuksessa. Se kytkeytyy sekä lääketieteen ja terveydenhoidon yleiseen epävarmuuteen että lääkäreiden henkilökohtaiseen epävarmuuteen omasta osaamisestaan ja suoriutumisestaan. Tutkimuksen eräs keskeisimmistä havainnoista on ollut se, missä vaiheessa ja millä tavoin lääketieteen epävarmuudesta ylipäätään alettiin puhua avoimesti. Epävarmuus on ollut ilmiönä olemassa ja sitä on koettu niin kauan kuin lääkärin työtäkin on ollut, mutta  ennen 1900-luvun jälkipuolta sillä on ollut kätkeytyvämpi luonne. Epävarmuudesta harvemmin puhuttiin suoraan, vaikka sitä selvästi koettiin; sen sijaan se tulee epäsuorasti esiin, kun puhutaan esimerkiksi lääkärintyön velvoitteista ja odotuksista, suhtautumisesta virheisiin ja tavoista kehittää niin lääketiedettä, lääkärikoulutusta kuin yksittäisen lääkärin praktiikkaa. Epävarmuuden kokeminen ja sen hallinta kytkeytyvät vahvasti myös lääkäreiden professionaaliseen kehitykseen: mitä varmempana he kokivat itsensä ja työnsä ja pystyivät sen esittämään potilailleen, sitä luotetumman aseman he saattoivat vähitellen saavuttaa.

Laajemmin epävarmuus ilmenee myös suhteessa lääketieteen paradigmaattisiin käännöksiin ja yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Aiheen historiallinen tarkastelu auttaakin näkemään, miten epävarmuus on aina ollut kytköksissä kunkin aikakauden sairauskäsityksiin, terveydenhoidon organisointiin sekä laajempiin sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin, taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Siten näkökulma tarjoaa ymmärrystä myös siihen, miten myöskään nykypäivän tilannetta ei voi pitää aukottomana tai itsestään selvänä, vaan epävarmuus sekä sen ymmärtäminen, sietäminen ja säätely tulevat aina olemaan osa lääkärin työtä.

 

Tapahtumat

Järjestetyt

Workshop 2019, Helsinki: Changing attitudes towards medical uncertainty at the research university from the 1880s

Workshop 2022, online: History of medicine within the medical humanities

 

Osallistuminen

31.8.2023 European Association for the History of Medicine and Health Biennial Conference

1.6.2023 Nordic Medical History Congress

29.11.2022 Suomen Lääketieteen Historian Seuran syysseminaari

21.10.2022 Historiantutkimuksen päivät

10.9.2021 European Association for the History of Medicine and Health Biennial Conference

 

 

Julkaisut

Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija (eds.), Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine. Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health. Leiden: Brill 2024.

Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija, ”Introduction: Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine”. In: Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija (eds.), Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine. Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health. Leiden: Brill 2024.

Aalto, Sari, ”A humanistic addition to the medical curriculum? The history of medicine in Finnish medical education from the 1930s to the 1980s ”. In: Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija (eds.), Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine. Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health. Leiden: Brill 2024.

Dhondt, Pieter & Kontturi, Saara-Maija, ”Courses on the history of medicine as compensation for the increasing scientification of medical education”. In: Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija (eds.), Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine. Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health. Leiden: Brill 2024.

Aalto, Sari, “Finnish Medical Degrees: From Philosophy and Natural Sciences to Professional Expertise”, in: Bruno Belhoste, Thierry Kouamé, Boris Noguès and Emmanuelle Picard (eds.), Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités du XIIe siècle à nos jours (Paris: Éditions de la Sorbonne 2023).

Nevalainen, Maarit, Aalto, Sari, Dhondt, Pieter, Kontturi, Saara-Maija & Moore, Sonja (2023), “Lääketieteen historian opetus voisi opettaa nuoria lääkäreitä sietämään epävarmuutta”. Duodecim 12/2023, 1050–51.

Aalto, Sari, Kandidaatti kunnanlääkärinä ja epävarmuuden kokemus. Historiallinen Aikakauskirja 120:3 (2022), 318-331.

Kontturi, Saara-Maija, “Suomen lääkärit 1749-1856 prosopografisessa analyysissa. Miten lääkäreitä lasketaan ja mitä laskemisella voidaan selvittää?”, in: Kalle Kananoja, Terveyshistoria : Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään (Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura 2022): 68-94.

Tolonen, Hanna, Sonja Moore, Dominik Lermen, a.o., “What is required to combine human biomonitoring and health surveys?”, International journal of hygiene and environmental health 242 (2022): article number 113964.

Bardez, Renaud, and Pieter Dhondt, “Ways of Knowing Medicine”, in: Joris Vandendriessche and Benoît Majerus (eds.), Medical Histories of Belgium. New narratives on health, care and citizenship in the nineteenth and twentieth centuries (Manchester: University Press 2021): 171-205.

Dhondt, Pieter, “Changing attitudes towards medical uncertainty in the training of physicians from the 1880s: Finland in a transnational perspective”, Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 38 (2021): 133-148.

Kontturi Saara-Maija, “Läkande, botande och bilden av den kompetenta medicinaren i de finländska läkarnas årsberättelser 1769-1856”, Historisk tidskrift för Finland 105 (2020), no. 4: 497-516.

Kontturi, Saara-Maija, “The Birth of the Physician Profession: Physicians in Finland c. 1750-1850”, Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 37 (2020): 71-86.

 

Tulevat

Kontturi, Saara-Maija & Dhondt, Pieter, ”Medical uncertainty and the professional image of the late 19th and early 20th century physicians in Finland”. Artikkeliluonnos.

Kontturi, Saara-Maija & Dhondt, Pieter, ”At the Interface of Medicine and Religion. Pastoral Care and the Ideals of a Lutheran Physician in Finland from the Late 19th to the Early 20th Century”. Artikkeliluonnos.

 

Avainsanat

Julkaisut

7 kappaletta