Tarkenna hakuasi

Historialliset kehityskulut lääkärikoulutuksessa profiilikuva

Historialliset kehityskulut lääkärikoulutuksessa

Tutkimusryhmä
01.04.2019 -
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Tutkimusryhmä on perustettu vuonna 2019 ja sen tutkimusaiheita ovat lääketieteen ja sen opetuksen  historia, yliopistohistoria sekä tieteen historia.

 

Tutkimus

Tällä hetkellä tutkimusryhmällä on käynnissä projekti Muuttuvat asenteet lääketieteen epävarmuutta kohtaan: Suomi kansainvälisestä näkökulmasta 1880-luvulta lähtien. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkimme lääketieteen epävarmuutta ja siihen suhtautumista lääkärin työssä ja lääkärikoulutuksessa 1800-luvun lopulta nykypäivään.  Aiheen historiallinen tarkastelu kertoo, missä määrin epävarmuudelle on ollut tilaa lääketieteen opetuksessa ja miten siihen suhtautuminen on riippunut ympäröivistä yhteiskunnallisista olosuhteista. Se voi tarjota ratkaisuja aihepiirin lähestymiseen myös nykypäivän lääkärikoulutuksessa.

Epävarmuus on monitahoinen ilmiö niin nykylääketieteessä kuin menneisyyden lääkärin työssä ja lääkärikoulutuksessa. Se kytkeytyy sekä lääketieteen ja terveydenhoidon yleiseen epävarmuuteen että lääkäreiden henkilökohtaiseen epävarmuuteen omasta osaamisestaan ja suoriutumisestaan. Tutkimuksen eräs keskeisimmistä havainnoista on ollut se, missä vaiheessa ja millä tavoin lääketieteen epävarmuudesta ylipäätään alettiin puhua avoimesti. Epävarmuus on ollut ilmiönä olemassa ja sitä on koettu niin kauan kuin lääkärin työtäkin on ollut, mutta  ennen 1900-luvun jälkipuolta sillä on ollut kätkeytyvämpi luonne. Epävarmuudesta harvemmin puhuttiin suoraan, vaikka sitä selvästi koettiin; sen sijaan se tulee epäsuorasti esiin, kun puhutaan esimerkiksi lääkärintyön velvoitteista ja odotuksista, suhtautumisesta virheisiin ja tavoista kehittää niin lääketiedettä, lääkärikoulutusta kuin yksittäisen lääkärin praktiikkaa. Epävarmuuden kokeminen ja sen hallinta kytkeytyvät vahvasti myös lääkäreiden professionaaliseen kehitykseen: mitä varmempana he kokivat itsensä ja työnsä ja pystyivät sen esittämään potilailleen, sitä luotetumman aseman he saattoivat vähitellen saavuttaa.

Laajemmin epävarmuus ilmenee myös suhteessa lääketieteen paradigmaattisiin käännöksiin ja yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Aiheen historiallinen tarkastelu auttaakin näkemään, miten epävarmuus on aina ollut kytköksissä kunkin aikakauden sairauskäsityksiin, terveydenhoidon organisointiin sekä laajempiin sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin, taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Siten näkökulma tarjoaa ymmärrystä myös siihen, miten myöskään nykypäivän tilannetta ei voi pitää aukottomana tai itsestään selvänä, vaan epävarmuus sekä sen ymmärtäminen, sietäminen ja säätely tulevat aina olemaan osa lääkärin työtä.

 

Tapahtumat

Järjestetyt

Workshop 2019, Helsinki: Changing attitudes towards medical uncertainty at the research university from the 1880s

Workshop 2022, online: History of medicine within the medical humanities

 

Osallistuminen

1.6.2023 Nordic Medical History Congress

29.11.2022 Suomen Lääketieteen Historian Seuran syysseminaari

21.10.2022 Historiantutkimuksen päivät

10.9.2021 European Association for the History of Medicine and Health Biennial Conference

 

 

Julkaisut
Sari Aalto, Kandidaatti kunnanlääkärinä ja epävarmuuden kokemus. Historiallinen Aikakauskirja 120:3 (2022), 318-331.

Pieter Dhondt, “Changing attitudes towards medical uncertainty in the training of physicians from the 1880s: Finland in a transnational perspective”, Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 38 (2021): 133-148.

 

Tulevat

Dhondt, Pieter,  Aalto, Sari,  Kleberg Hansen, Anne Katrine  & Kontturi, Saara-Maija, Dealing with medical uncertainty in and through the history of medicine, julkaistaan sarjassa: Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health (Leiden: Brill 2024).

Dhondt, Pieter & Kontturi, Saara-Maija, ”Courses on the history of medicine as compensation for the increasing scientification of medical education”. Artikkeliluonnos.

Kontturi, Saara-Maija & Dhondt, Pieter, ”Medical uncertainty, medical education, and the professional image of the late 19th and early 20th century physicians in Finland”. Artikkeliluonnos.

Kontturi, Saara-Maija & Dhondt, Pieter, ”Lutheran approaches towards medical uncertainty in the early twentieth century”. Artikkeliluonnos.

 

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat