Hoidollinen yhteistyö akuutilla psykiatrisella osastolla

Tutkimusryhmä

Potilaan ja hoitavan henkilön välinen hoidollinen yhteistyö (therapeutic engagement) on mielenterveyshoitotyön ydintä. Tässä TtT Riitta Askolan post doc -tutkimushankkeessa selvitetään, miten potilaat ja hoitajat arvioivat hoitajien psykiatrisella akuuttiosastolla luoman ilmapiirin ja ympäristön sekä omahoitajasuhteen merkityksen hoidollisessa yhteistyössä. Tutkimuksen vaiheita olivat englanninkielisen Therapeutic Engagement Questionnaire (TEQ) -mittarin kääntäminen suomeksi, suomennetun mittarin esitestaus akuuttipsykiatrian osastoilla sekä mittarin validointi.