Tarkenna hakuasi

Hybridimieheys elämystaloudessa - resurssit ja kyvykkyydet sosiomateriaalisena yhteenliittymänä lifestyle-vaikuttajatyössä profiilikuva

Hybridimieheys elämystaloudessa - resurssit ja kyvykkyydet sosiomateriaalisena yhteenliittymänä lifestyle-vaikuttajatyössä

Projekti
01.05.2022 - 31.07.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Hybridimieheys elämystaloudessa - resurssit ja kyvykkyydet sosiomateriaalisena yhteenliittymänä lifestyle-vaikuttajatyössä rahoittajan logo

Tutkimuksen rahoittaja: Koneen säätiö, 2022-2025

Johtajat

EXMEN-hanke tutkii työelämän muutosta lifestyle-vaikuttajamiesten työn kautta. Aiemmassa tutkimuksessa on jätetty tarkastelematta kuinka miehet rakentavat sukupuolta vaikuttajatyössä ja millaisia eroja ja eriarvoisuuksia miesten välille kehkeytyy digivälitteisessä elämystaloudessa. Vaikuttajaksi voi nousta monista lähtökohdista, mutta työn edellyttämät resurssit eivät ole kaikkien ulottuvilla. Elämysten tuottaminen voi vaatia yhä joustavampia, kameleonttimaisempia ja kulttuurisesti sensitiivisempiä toimintatapoja tai yhtä hyvin toksisena pidetyn maskuliinisuuden vahvistamista. Mieheyden muodostelmat ovat siten väistämättä ulossulkevia ja eriarvoistavia. EXMEN-hanke täyttää edellä kuvatun tutkimusaukon kysyen miten ja millaista mieheyttä rakennetaan vaikuttajatyön käytännöissä. Teoreettisesti hanke nojaa ajatukseen mieheyden hybridisaatioista, sen rakentumiseen erilaisten feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien yhdistelmistä. Hanke tutkii ilmiötä laadullisin menetelmin (haastattelut, verkkoetnografia) verkkovälitteisen vaikuttajatyön sosiomateriaalisuuden kautta. Hanke laajentaa miesten sukupuolisuuksien tarkastelua ja monipuolistaa uudesta työstä käytävää keskustelua miesten sukupuolisuutta käsittelevillä näkökulmilla kuten hybridimieheyden käsitteellä.

Tiedote tutkimukseen osallistuville löytyy täältä.

Yhteistyö

Avainsanat