Tarkenna hakuasi

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina profiilikuva

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina

Projekti
01.01.2022 - 31.12.2024
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina rahoittajan logo

Johtajat

Hankkeen ”Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa” (WELGO) tarkoituksena on kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden terveyskriiseissä koronapandemian hallinnasta saatujen kokemusten pohjalta. Hankkeen lähtökohtana ovat syndemiat, joilla viitataan erilaisten ongelmien, kuten terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien yhteen kietoutumiseen pandemian kaltaisissa kriiseissä. WELGO:n tarkoituksena on kehittää, levittää ja vakiinnuttaa yhteiskunnallisia oppimispolkuja, jotka lisäävät ymmärrystä syndemioiden luonteesta, kykyjä kehittää terveyskriisien hallintaa tietoisesti sekä uutta yhteistyöosaamista ja toimintakykyä ketterään ja sopeutuvaan kriisienhallintaan.

Hanke käynnistyi syksyllä 2021 Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston, Vaasan yliopiston, THL:n ja Demos Helsingin yhteistyönä. Hankkeessa on mukana politiikan tutkijoita, sosiaalityön tutkijoita, sosiaalipsykologeja, oikeustieteilijöitä ja muita yhteiskuntatieteilijöitä. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. Itä-Suomen yliopistosta johdetaan yhtä hankkeeseen sisältyvää työpakettia, joka keskittyy luottamukseen, legitimiteettiin ja oikeudenmukaisuuteen. Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä keskittyy työpaketissa erityisesti ikääntyvien, muistisairaiden ja epilepsiaa sairastavien ihmisten oikeudensaantimahdollisuuksiin pandemia-aikana. Tätä kysymystä selvitetään muun muassa haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Hankkeessa hyödynnetään myös
kanssatutkijuus-menetelmää (co-research, tutkimuskumppanuus). Lisätietoja: kaijus.ervasti@uef.fi

 

 

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

9 kappaletta