Tarkenna hakuasi

Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille profiilikuva

Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille

Projekti
Päättynyt 01.01.2020 - 31.12.2021

Rahoittajat

Päärahoittaja

Työsuojelurahasto

Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille rahoittajan logo

Projektissa tutkitaan hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja sekä kehitetään tutkimusnäyttöön perustuvaa ohjelmaa esimiesten, rehtoreiden ja urheiluvalmentajien hyvinvoinnin edistämiseen.

Jos aihe kiinnostaa ja haluaisitte organisaationa osallistua tutkimukseen ja osallistua hyvinvointia edistävään ohjelmaan, ota yhteyttä Professori Taina Hintsa, taina.hintsa@uef.fi
Etsimme ohjelman kehittämisestä kiinnostuneita organisaatioita mukaan seuraaviin toteutettaviin ohjelmiin ja hyvinvointia edistävään tutkimukseen.

Johtajat

Kuvaus

Työelämässä korostuvat jatkuva muutos ja kehittymistarpeet, mikä asettaa jatkuvan oppimisen vaatimuksia organisaatioille, johtamiselle ja työntekijöille. Esimiehet ovat näiden vaatimusten mukaan tuomien haasteiden keskiössä ja myös työntekijöillä on entistä enemmän haasteita omien resurssien yhteensovittamiseen työelämän vaatimusten kanssa. Tässä hankkeessa kehitetyssä, tutkimusnäyttöön perustuvassa ohjelmassa harjoitellaan tunnetaitoja, joiden avulla on mahdollista edistää esimiesasemassa toimivien hyvinvointia, työkykyä ja palautumista. Taustaoletuksena on, että vahvistamalla tunnetaitoja ja muita voimavaratekijöitä, on mahdollista lisätä esimiesten työhyvinvointia ja jaksamista. Esimiesten hyvinvointi on erittäin keskeistä kun pyritään vastaamaan nykyisen työelämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Hanke vastaa esimiehen resurssien ja työelämän vaatimusten yhteensovittamisen tarpeisiin ja tuottaa elinvoimaa suomalaiseen työelämään.

Tutkimuksen tarkoitus:

Systemaattista tieteellistä tutkimusta tunnetaitojen, hyvinvoinnin ja palautumisen välisistä yhteyksistä ei ole vielä riittävästi. Tutkimme tunnetaitojen, hyvinvoinnin, työkyvyn ja palautumisen välisistä yhteyksistä ja tuotamme uutta tietoa hyödynnettäväksi esimiesten hyvinvointia edistävien ohjelmien ja tukitoimien toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Interventio: hankkeessa selvitetään tunnetaitojen yhteyksiä hyvinvointiin, työkykyyn ja palautumiseen sekä kehitetään ohjelmaa esimiehille. Ohjelma koostuu haastatteluista, kyselyistä ja noin 25 tunnin tapaamisista sekä erilaisista tehtävistä. Ohjelman vetäjinä toimivat työparina psykologi ja työnohjaaja.

Hankkeessa kerätään tietoa monipuolisesti määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä: haastatteluilla, kyselylomakkeilla, kotitehtävillä ja 360˚ -palautteilla. Aineistoja käsitellään määrällisin ja laadullisin menetelmin.

Tutkimuksen merkitys

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksaminen ovat yhteiskunnassa merkittäviä tekijöitä, joiden vaaliminen on alati muuttuvassa työelämän murroksessa haasteellista. Nykyinen työelämä vaatii henkisiä resursseja ja joustamista kaikilta, ja erityisesti esimiehiltä. Esimiesten vastuulla on luoda hyvää työntekoa mahdollistavat työolot, mahdollistaa työn sujuminen ja huolehtia myös toiminnan kannattavuudesta. Esimiehet ovat työyhteisön koossa pitävä voimavara, ja he voivat välittää hyvinvointia työyhteisöön.  Urheiluvalmentajat pyrkivät vaikuttamaan urheilijoiden suorituksiin ja välillisesti myös hyvinvointiin. Hankkeen avulla on mahdollista kehittää tutkimusnäyttöön perustuvia hyvinvointipalveluita esimiehille ja urheiluvalmentajille, jotka saattavat jäädä työelämässä helposti oman asemansa ja roolinsa takia yksin ja vaille riittävää tukea.

Rahoittaja: Työsuojelurahasto ja Itä-Suomen yliopisto

Yhteistyö

  • Pohjois-Karjalan osuuskunta, PKO

  • Joensuun Kaupunki: Koulutus ja Urheiluakatemia

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Johtajat

Muut ryhmän jäsenet