Ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkosto

Tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopiston ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkostolaiset (It-et verkosto) tutkivat monitieteisesti ihmisen ja eläinten välistä suhdetta ja eläinten asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kasvavan kiinnostuksen taustalla ovat muutokset eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa sekä eläinkysymysten nouseminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusteemoihin kuuluvat politisoituminen ja lainsäädännölliset kysymykset, arvot ja affektit, tieto ja eläinkäsitykset, eläinten pito ja hyvinvointi, vuorovaikutus ja kohtaaminen. Opetusta alan tutkijat tarjoavat muun muassa näillä kursseilla: 5311640 Animal Law and Policy (5 op), 5313243 Eläinfilosofia (5 op), 2123230 Kulttuurinen eläintutkimus (5 op), 5119145 Ihminen ja eläin (5 op), 5119171 Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen nykysuuntaukset (5 op), 2413616 Uskonto ja ympäristö (4 op). Näitä kursseja on mahdollista opiskella myös osana Monitieteiset ympäristöopinnot sivuainekokonaisuutta.

Jos haluat liittyä it-et verkostoon, ota yhteyttä Outi Ratamäkeen (outi.ratamaki(a)uef.fi).

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Docent (animal geography) Nora Schuurman
  Docent (animal geography) Nora Schuurman nora.schuurman@utu.fi
 • Doctoral researcher Lotta Luhtala
  Doctoral researcher Lotta Luhtala lotta.h.luhtala@utu.fi
 • Doctoral researcher Julia Gräschke
  Doctoral researcher Julia Gräschke luciagra@student.uef.fi
 • Doctoral researcher Timo Haapasalo
  Doctoral researcher Timo Haapasalo thaapasa@student.uef.fi

Yhteistyökumppanit