Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee ikääntyneille suunnattujen palvelujen organisointia ja johtamista sekä ikääntyneiden hyvinvointiin liityviä kysymyksiä monitieteisesti niin kansallisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta.

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimuksen monitieteinen tutkimusryhmä (ml. sosiaaligerontologia, gerontologinen sosiaalityö, sosiaali- ja terveyshallintotiede ja organisaatiotieteet) tutkii erilaisia vanhuspalveluja, erityisesti niiden organisointia ja johtamista sekä ikääntyneiden hyvinvointia eri näkökulmista. Keskeisessä roolissa on myös palvelujen vaikuttavuuden tutkimus erilaisilla metodologisilla lähestymistavoilla osana Itä-Suomen yliopiston hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden tutkimusaluetta.

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmän tutkimus kohdistuu erityisesti seuraavaan neljään teemaan (ks. lisää tutkimusryhmän jäsenten julkaisuista).

1. Vanhuspalvelujen integrointi, johtaminen ja laatu
2. Sosiaalinen syrjäytyminen ja gerontologinen sosiaalityö
3. Ympäristön (ml digitaalisten ratkaisujen) vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin
4. Yksityiset vanhuspalvelut ja omaishoito palvelujärjestelmässä

Lisäksi tutkimuksessa korostuu vaikuttavuuden näkökulma läpäisevänä ulottuvuutena, jolloin tutkitaan esimerkiksi palvelujärjestelmään liittyvää vaikuttavuutta, kuten integroinnin vaikuttavuutta tai työmenetelmän vaikuttavuutta, kuten ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuutta (ks. lisää esim. Promeq-hanke).

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Satu Ylinen, Tampereen yliopisto
  Satu Ylinen, Tampereen yliopisto
 • Marjo Ring, UEF jatko-opiskelija
  Marjo Ring, UEF jatko-opiskelija
 • Sara Haimi-Liikkanen, UEF jatko-opiskelija
  Sara Haimi-Liikkanen, UEF jatko-opiskelija
 • Susanne Hämäläinen, Savonia, UEF jatko-opiskelija
  Susanne Hämäläinen, Savonia, UEF jatko-opiskelija
 • Kaija Kokkonen, Kuopion kaupunki, UEF jatko-opiskelija
  Kaija Kokkonen, Kuopion kaupunki, UEF jatko-opiskelija
 • Sointu Riekkinen-Tuovinen, KYS
  Sointu Riekkinen-Tuovinen, KYS
 • Katri Savolainen, KYS
  Katri Savolainen, KYS