Tarkenna hakuasi

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmä profiilikuva

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimusryhmän tutkimus kohdistuu erityisesti seuraavaan neljään teemaan (ks. lisää tutkimusryhmän jäsenten julkaisuista).

1. Vanhuspalvelujen integrointi, johtaminen ja laatu
2. Sosiaalinen syrjäytyminen ja gerontologinen sosiaalityö
3. Ympäristön (ml digitaalisten ratkaisujen) vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin
4. Yksityiset vanhuspalvelut ja omaishoito palvelujärjestelmässä

Lisäksi tutkimuksessa korostuu vaikuttavuuden näkökulma läpäisevänä ulottuvuutena, jolloin tutkitaan esimerkiksi palvelujärjestelmään liittyvää vaikuttavuutta, kuten integroinnin vaikuttavuutta tai työmenetelmän vaikuttavuutta, kuten ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuutta (ks. lisää esim. Promeq-hanke).

Muut ryhmän jäsenet