Ilmastokriisi ja uskonnollinen muutos Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

01.01.2022 - 31.12.2025

Projekti

Antropologinen tutkimushanke tarkastelee uskonnon ja ilmastokriisin välistä suhdetta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ilmastonmuutoksen tutkiminen ja sen aiheuttamien ongelmien ratkaisut edellyttävät monitieteistä lähestymistapaa. Uskonnollisilla maailmankuvilla ja käytänteillä on vaikutus ihmisen ympäristösuhteen rakentumisessa, ja täten uskonnontutkimus on tärkeä osa ilmastotutkimusta. Saharan eteläpuolinen Afrikka on yksi ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä seutuja maailmassa, ja se käy samaan aikaan läpi uskonnollista murrosta. Uskonnollisten toimijoiden vaikutusvalta poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon on suuri, ja uskonto on monille afrikkalaisille tärkeä merkitys- ja arvojärjestelmä punnittaessa ekologisiin kriiseihin liittyviä tiedollisia ja moraalisia kysymyksiä. Menetelmällisesti hanke perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka toteutetaan kolmessa paikassa eri maassa: Ghanassa (Länsi-Afrikka), Kamerunissa (keskinen Afrikka) ja Madagaskarilla (Itä-Afrikka). Tutkimus kattaa Afrikan keskeisimmät uskonnolliset suuntaukset (kristinusko, islam, perinteiset uskonnot).