Tarkenna hakuasi

ImpleMendéz -Verkostojen luominen tehokkaan kuulustelun periaatteiden käyttöönottamiseksi profiilikuva

ImpleMendéz -Verkostojen luominen tehokkaan kuulustelun periaatteiden käyttöönottamiseksi

Projekti
01.10.2023 - 30.09.2027
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

ImpleMendéz -Verkostojen luominen tehokkaan kuulustelun periaatteiden käyttöönottamiseksi rahoittajan logo

European cooperation in science and technology (COST).

Esittelykuva ryhmästä ImpleMendéz -Verkostojen luominen tehokkaan kuulustelun periaatteiden käyttöönottamiseksi

ImpleMendéz -Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations

Poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten tekemät epäiltyjen, uhrien ja todistajien kuulustelut ovat ratkaisevan tärkeitä rikosoikeuden tulosten määrittämisessä. Hankkeen verkoston yhteisen asiantuntemuksen pohjalta tiedetään, että maailmanlaajuisesti on olemassa kaksi erilaista lähestymistapaa:

1) Useat EU:n jäsenvaltiot ovat kehittäneet (tai kehittämässä) eettistä lähestymistapaa, jota kutsutaan ”tutkivaksi haastatteluksi” ja jolla pyritään saamaan yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tämä lähestymistapa on yhdenmukainen vuonna 2021 annetun YK:n julistuksen ”Tehokkaan haastattelun periaatteet” kanssa, joka tunnetaan YK:n erityisraportoijan mukaan nimellä ”Mendezin periaatteet”: professori Juan Mendezin mukaan. Hän johti kolmen vuoden ajan komiteaa, johon kuului asiantuntijoita muun muassa oikeustieteen, oikeuspsykologian ja kriminologian aloilta sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia, ja joka päätyi tieteeseen, lakiin ja etiikkaan perustuvien periaatteiden viralliseen julistukseen.

2) Sekä kirjallisuuden että todellisten tapausten perusteella on kuitenkin hyvin tiedossa, että useimmissa maissa lainvalvontaviranomaiset ovat edelleen tietämättömiä tutkinnallisesta haastattelumenetelmästä ja harjoittavat epäeettisiä käytäntöjä, joille on ominaista syyllisyysolettama ja tunnustuksen hakeminen, jotka usein perustuvat psykologiseen manipulointiin, pelotteluun tai fyysiseen kidutukseen ja jotka voivat johtaa oikeudellisiin virheisiin ja epäonnistuneeseen tutkintaan.

Projektin strategia edellä on kuvattuun perustuen kutsua koolle alueellisia ja maakohtaisia tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja poliittisten päättäjien verkostoja, jotka työskentelevät keskenään ja yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää verkostoja, jotta Mendezin periaatteita voidaan panna laajemmin täytäntöön ja lopettaa julmat ja epäinhimilliset käytännöt, jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti niin moniin ihmisiin epäeettisten kuulustelujen vuoksi.

Lisätietoja: https://implemendez.eu/

Avainsanat