International Business and Sales Management (IBS)

01.01.2014 -

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmässä tarkastellaan pienistä ja avoimista talouksista (SMOPEC) peräisin olevien yritysten kansainvälisiä liiketoiminta- ja myynninjohtamisen käytänteitä. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä (1) SMOPEC- alueen yritysten kansainvälistymisestä, siihen liittyvistä strategioista, prosesseista ja tuloksista sekä (2) näiden yritysten liiketoimintamalleista, myynti- / markkinointistrategioista, prosesseista ja suorituskyvystä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat globaalien trendien, kuten kestävän kehityksen ja digitalisaation, vaikutukset yritysten kansainväliseen toimintaan.

Edistämme kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja myynnin johtamisen tutkimusta kehittämällä uusia teoreettisia malleja/viitekehyksiä ja käsitteitä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen empiirisen tutkimuksen avulla. Lisäksi tutkimusryhmä tavoittelee kansainvälisellä vertailevalla tutkimuksella vahvistusta tämän hetkiseen tutkimukseen. Teoreettisten johtopäätösten lisäksi tutkimuksemme tarjoaa uusia näkökulmia liikkeenjohdolle ja julkiselle sektorille, mikä osaltaan edistää kestävien arvojärjestelmien kehittämistä yhteiskunnassa. Tutkimustulokset julkaistaan arvostetuissa kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa (JUFO 2-3/ABS 3-4* tasoluokan julkaisukanavat).

Tällä hetkellä tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan seuraaviin aiheisiin:

– Born global -yritysten ja digitaalisten yritysten liiketoimintamallit, kasvu ja selviytyminen;
– Born global -yritysten ja digitaalisten yritysten verkostoituminen;
– Kansainväliset myyntikanavat ja sosiaalisen median strategiat;
– Kansainvälistyvien pk-yritysten yrittäjyys- ja strategiset orientaatiot;
– Kansainväliset myyntisuhteet, niiden prosessit ja johtaminen;
– Kansainvälinen organisaatioiden välinen yhteistyö B2B-yritysten välillä;
– Menetelmät kansainvälisessä liiketoiminnassa ja myyntikoulutuksessa.

 

Tutkimusryhmän johtaja: professori Mika Gabrielsson

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2014 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Julkaisut