Tarkenna hakuasi

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista profiilikuva

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista

Projekti
01.09.2023 - 31.08.2026
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista rahoittajan logo KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon puutarhatalouden pk-yritykset, joiden tarpeisiin etsitään uusia, ekologisesti kestäviä kasvualustavaihtoehtoja, ja kehitetään innovatiivista tuotantotekniikkaa erityisesti mansikanviljelyyn ja -taimituotantoon. Mansikkaa viljellään nykyisin avomaan lisäksi enenevässä määrin kasvutunneleissa ja pienessä mittakaavassa myös kasvihuoneissa. Viljely tunneleissa tapahtuu yleensä rajoitetussa kasvualustassa,
esimerkiksi viljelylaatikoissa tai kasvatussäkeissä. Jotta mansikan tunneliviljelyn edellytykset voidaan jatkossa turvata, on kasvualustana käytetylle turpeelle saatava kotimaisia, uusiutuvia vaihtoehtoja. Hankkeessa kehitetään ja testataan erityisesti rahkasammalesta valmistettujen
kasvualustojen soveltuvuutta mansikanviljelyyn. Rahkasammalen ohella selvitetään kiertotalousmateriaalien hyödyntämistä kasvualustojen osaraaka-aineena, ja pilotoidaan uusien kasvualustojen kanssa yhteensopivia, resurssitehokkaita vesiviljelytekniikoita, joissa kastelusta ylivaluva ravinneliuos kerätään talteen ja kierrätetään kasveille uudelleen. Marjantuotannon lisäksi kasvualustoja ja viljelytekniikoita kehitetään ja pilotoidaan mansikan taimituotantoa
varten. Taimituotantoa kehitetään perustuen vertikaaliviljelyyn, jossa taimia kasvatetaan sisätiloissa LED-valojen alla, useassa päällekkäisessä kerroksessa. Tämä voi luoda alueille uutta elinkeinotoimintaa, joka samalla tukee ja vahvistaa Itä-Suomen marjayritysten toimintaedellytyksiä. Puhtaalle, tautivapaalle mansikan taimimateriaalille on tarvetta niin avomaanviljelmillä kuin tunneleissakin. Uusien kasvualustojen testaamisen ja viljelytekniikoiden kehittämisen ohella hankkeen keskeisenä tavoitteena on marjayrittäjien ammattitaidon kehittäminen ja uusien viljelymenetelmien jalkauttaminen käytäntöön. Odotuksena on, että
hankkeen myötä alueen mansikanviljelyelinkeino monipuolistuu ja siirtymästä turpeettomaan viljelyyn selvitään aiempaa kilpailukykyisempinä. Hanke verkostoituu ja toimii tiedotuksessa ja koulutuksessa yhteistyössä Marjatieto-ryhmän ja Agri-Food Cluster Pohjois-Savon kanssa.

Tiedostot

1 kappaletta