Kasvibiologia

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Tutkimusryhmä selvittää pohjoisten kasvien sopeutumista ja sopeutumismekanismeja ilmaston lämpenemiseen, muuttuviin vesiolosuhteisiin (kuivuus, kohotettu ilmankosteus) ja kasvihuonekaasujen (otsoni ja hiilidioksidi) lisääntymiseen. Tutkimusta toteutetaan kenttä- ja kammiokokeina, joissa tehdään ekofysiologisia mittauksia sekä otetaan näytteitä erilaisiin kemiallisiin ja molekyylibiologisiin analyyseihin. Ryhmän erityisosaamisalueita ovat molekyylibiologia, genomiikka, spektrikuvantaminen ja metabolomiikka.

Spektromiikkalaboratorio http://www.uef.fi/fi/web/spectromics/spectromics-home Metabolimiikkalaboratorio http://www.uef.fi/fi/web/metabolomics/metabolomics-home MAALi-laboratorio (Monialkuaineanalytiikkalaboratorio) http://www.uef.fi/web/maali

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit