Kestävä hyvinvointi

Kiinnostuksen kohteenamme on kuinka kestävyys ja hyvinvointi saadaan yhdistymään jokapäiväisessä elämässä. Lähestymistapamme on tieteidenvälinen.

Kestävä hyvinvointi edustaa kokonaisvaltaista, integroitua ja systeemistä lähestymistä elintasoon, elämänlaatuun ja kestävyyteen. Siinä yhdistyvät kestävyyspyrkimykset ja hyvän elämän tavoittelun tavat yksilön, yhteiskunnan ja planeetan tasoilla. Tämä viittaa sosiaalipedagogiseen tutkimusorientaatioon.

Elintaso viittaa aineelliseen elämän perustaan, mielihyvään ja mukavuuteen. Elämänlaadussa on kyse hankalammin hahmottuvasta, mutta oleellisesta elämän sisällöllisestä rikkaudesta. Se viittaa kuulumiseen, merkityksellisyyden kokemiseen ja elämän kukoistamiseen. Lisäksi elämänlaatuun sisältyvät affektiot kuten mielenrauha, riemu tai ilahtuminen. Kestävyys viittaa tulevaisuuteen, jossa meidän jälkeemme elävät voivat nauttia samoista vapauksista ja mahdollisuuksista, joista me nykyihmiset nautimme. Kestävä kehitys määrittelee ihmisen paikan planeetalla sen perusteella, millainen jälki elämästämme jää. Tämän vuoksi sivistykselliset kysymykset ja niiden ilmentymänä muodostuvat elämäntyylit liittyvät myös kestävään hyvinvointiin.

Väitöstutkijoista koostuvan tutkimusryhmän tutkimus kohdentuu näin:
– Anne Airaksinen, Erityisherkkyys ja toimijuus – herkän ihmisen toiminnan mahdollisuudet ja toimijuuden rakentuminen yhteiskunnassa (UEF, Welma)
– Keijo Hakala, Kestävä tulevaisuus ammattikasvatuksen näkökulmasta (UEF, Kasvatustieteen tohtoriohjelma)
– Laura Halonen, Osaamiskäsitys ja sen muotoutuminen ammatillisessa koulutuksessa (UEF, Welma)
– Jenni Kallio, Yhteenkuuluvuus, kiinnittyminen ja inkluusio koulussa (UEF, Welma)
– Silja Kavilo, Eheyttävä kohtaaminen – kasvuprosessin vahvistaminen ja pedagogiset suhteet (UEF, Welma)
– Sami Keto, Enemmän kuin ihminen – empatiakasvatus ratkaisuna ekokriisiin? (Tampereen yliopisto)
– Johanna Linner Matikka, Koetun hyvinvoinnin ja turvan vahvistuminen kansalaisjärjestön palveluissa (UEF, Welma)
– Veli-Matti Matlin, Ympäristöfilosofiset lähtökohdat opetussuunnitelmissa eurooppalaisen sivistysajattelun kontekstissa (Oulun yliopisto)
– Teija Nuutinen, Ammattitaiteilijoiden toimijuus ja työote yhteisöllisessä taidetoiminnassa (UEF, Welma)
– Maria Seilo, Vanessa Andreottin globaalikasvatuksen teoria ekososiaalista sivistystä tavoittelevan kasvatuksen jäsentäjänä (UEF, Welma)

Lisätiedot:
Kestävän hyvinvoinnin tutkimusryhmä
apulaisprofessori Arto O. Salonen
arto.salonen@uef.fi
p. 050 3590613

Avainsanat