Tarkenna hakuasi

Kestävä hyvinvointi profiilikuva

Kestävä hyvinvointi

Tutkimusryhmä
01.01.2020 -
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Kestävä hyvinvointi edustaa kokonaisvaltaista, integroitua ja systeemistä lähestymistä elintasoon, elämänlaatuun ja kestävyyteen. Siinä yhdistyvät hyvän elämän tavoittelun tavat ja kestävyyspyrkimykset yksilön, yhteiskunnan ja planeetan tasoilla. Tällainen lähestymistapa on tyypillistä sosiaalipedagogiselle tutkimusorientaatiolle.

Elintaso viittaa aineelliseen elämän perustaan, jossa tapahtuvat muutokset ovat helposti mitattavissa. Sen sijaan elämänlaatu on hankalammin hahmottuva, mutta oleellinen hyvän elämän tekijä. Elämänlaatu viittaa kuulumiseen, merkityksellisyyden kokemiseen ja elämän kukoistamiseen. Lisäksi elämänlaatuun sisältyvät affektiot kuten mielenrauha, riemu tai ilahtuminen. Kestävyys viittaa tulevaisuuteen, jossa meidän jälkeemme elävät voivat nauttia samoista vapauksista ja mahdollisuuksista, joista me nykyihmiset nautimme. Kestävä hyvinvointi edellyttää muutosta vallalla olevissa ajattelutavoissa, kansalaisten elämäntavoissa ja yhteiskunnan rakenteissa. Siksi arvot, eettisyys ja sivistys ovat oleellinen osa kestävyysmurrosta, jossa siirrytään kohti elämän edellytykset turvaavaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Tutkimusryhmän tutkimus kohdentuu näin:

 • Anne Airaksinen, Erityisherkkyys ja toimijuus – herkän ihmisen toiminnan mahdollisuudet ja toimijuuden rakentuminen yhteiskunnassa (UEF, Welma)
 • Raisa Foster, Ekososiaalinen oikeudenmukaisuus (Independent Researcher)
 • Keijo Hakala, Kestävä tulevaisuus ammattikasvatuksen näkökulmasta (UEF, Kasvatustieteen tohtoriohjelma)
 • Jenni Kallio, Yhteenkuuluvuus, kiinnittyminen ja inkluusio koulussa (UEF, Welma)
 • Kari Katajisto, Mielenterveysjohtaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueella päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä (UEF, Welma)
 • Silja Kavilo, Eheyttävä kohtaaminen – kasvuprosessin vahvistaminen ja pedagogiset suhteet (UEF, Welma)
 • Sami Keto, Enemmän kuin ihminen – empatiakasvatus ratkaisuna ekokriisiin? (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto)
 • Kati Kiiski, Suomalaisen metsäluonnon rooli ja mahdollisuudet suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (UEF, Welma)
 • Liisa Kokkoniemi, Dialoginen suhde ja yhteisöllisyyttä rakentava kasvatus: Persoonakeskeisen kasvatuksen peilauspintoja varhaiskasvatuksessa (UEF, SCE)
 • Teemu Koskimäki, Kohtuusratkaisuilla hyvinvointia maapallon rajoissa (tutkijatohtori, UEF)
 • Maarit Laihonen, Ydinvoiman menneisyyden ja tulevaisuuden politiikka ja etiikka (tutkijatohtori, UEF)
 • Susanna Leimio, Systeeminen lähestymistapa hyvinvoinnin edistämisessä ja hyvinvointihaittojen ehkäisemisessä (UEF, Welma, työelämätohtori)
 • Maija Lipponen, Green care kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mikä tekee sosiaalipedagogisesti orientoituneesta green care -toiminnasta vaikuttavaa ja miten sitä voidaan mitata? (UEF, Welma)
 • Johanna Linner Matikka, Väkivalta hyvinvoinnin murtajana – turvan uudelleen rakentuminen (UEF, Welma)
 • Linda Majander, Ekososiaalinen transformaatio sosiaalityön koulutuksessa (väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto)
 • Veli-Matti Matlin, Ympäristöfilosofiset lähtökohdat opetussuunnitelmissa eurooppalaisen sivistysajattelun kontekstissa (Oulun yliopisto)
 • Santtu Merjanaho, Luontoyhteyden syventämisen keinoja yhdessä luomalla – Osallistava tutkimus monialaisella lähestymistavalla (Tampereen yliopisto)
 • Teija Nuutinen, Ammattitaiteilijoiden toimijuus ja työote yhteisöllisessä taidetoiminnassa (väitöskirjatutkija, UEF)
 • Laura Paaso, Osaamiskäsitys ja sen muotoutuminen ammatillisessa koulutuksessa (UEF, Welma)
 • Jani Pulkki, Ekososiaalinen kasvatusfilosofia (vieraileva tutkija)
 • Maria Seilo, Vanessa Andreottin globaalikasvatuksen teoria ekososiaalista sivistystä tavoittelevan kasvatuksen jäsentäjänä (UEF, Welma)
 • Soja Sädeharju, Edelläkävijäviljelijöiden siirtymä uudistaviin viljelykäytäntöihin – intuitio tilannetajuisen päätöksenteon osatekijänä (vieraileva tutkija)

Rahoitetut tutkimushankkeet:

 • Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU). Rahoittajana Suomen Akatemia / Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Konsortio: UEF, LUT, UTU, XAMK, DEMOS
 • Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa (KESTO). Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö. Konsortio: Haaga Helia AMK, Arcada yrkeshögskola, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Tutustu hankkeen yhteisjulkaisuun Foster, Raisa. Heikkinen, Hannu L T. Nyberg, Crister. Saari, Antti. Salonen, Arto O. (2023). Kertomuksia kestävästä elämästä.
 • Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä (HYTKE). Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vastuullinen toteuttaja Metropolia.

Lisätiedot:
Tutkimusryhmän vetäjä
professori Arto O. Salonen
arto.salonen@uef.fi
p. 050 3590613

Yhteistyökumppani
emeritaprofessori Ulla Härkönen
ulla.harkonen@uef.fi
p. 050 3319327

Ajankohtaista

 • Kertomuksia kestävästä elämästä

  Teoksessa mukana yrittäjät Saara Kankaanrinta, Ilkka Herlin ja Mika Anttonen. Taiteilijat Sophia Ehrnrooth ja Tiitu Takalo sekä ilmastoaktivisti…
  Kertomuksia kestävästä elämästä
 • Keitä ja mitä kuuluu meihin nykyaikana?

  Planetaarisessa osallisuudessa on kyse kuulumisesta, jossa ihmisen ja muun luonnon välinen raja ylittyy lähellä ja kaukana.
  Keitä ja mitä kuuluu meihin nykyaikana?
 • Intuitio tilannetajuisen päätöksenteon osatekijänä

  Nesslingin säätiö myönsi rahoituksen Soja Sädeharjun tutkimukselle, jossa tarkastellaan siirtymistä regeneratiivisiin viljelykäytäntöihin.
  Intuitio tilannetajuisen päätöksenteon osatekijänä
 • Energiaratkaisut ovat arvokysymyksiä

  "Ydinvoima on hyvä-huono -asettelua tärkeämpi ja yhteiskunnallisesti paljastavampi arvokeskustelun aihe", toteaa Maarit Laihonen.
  Energiaratkaisut ovat arvokysymyksiä

Avainsanat