Tarkenna hakuasi

Kestävä hyvinvointi profiilikuva

Kestävä hyvinvointi

Tutkimusryhmä
01.01.2020 -
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Kestävä hyvinvointi edustaa kokonaisvaltaista, integroitua ja systeemistä lähestymistä elintasoon, elämänlaatuun ja kestävyyteen. Siinä yhdistyvät hyvän elämän tavoittelun tavat ja kestävyyspyrkimykset yksilön, yhteiskunnan ja planeetan tasoilla. Kestävän hyvinvoinnin ydintä on sosioekologinen todellisuuden tulkinta, jonka mukaan ihmiset, yhteisöt ja yhteiskunnat ymmärretään biosfäärin ala-järjestelmiksi.

Elintaso viittaa aineelliseen elämän perustaan, jossa tapahtuvat muutokset ovat helposti mitattavissa. Sen sijaan elämänlaatu on hankalammin hahmottuva, mutta oleellinen hyvän elämän tekijä. Elämänlaatu viittaa kuulumiseen, merkityksellisyyden kokemiseen ja elämän kukoistamiseen. Lisäksi elämänlaatuun sisältyvät affektiot kuten mielenrauha, riemu tai ilahtuminen – lähtökohtaisesti kaikki se, mikä auttaa ihmistä kokemaan arvokkuutta omasta ihmisyydestään sellaisena kuin on. Kestävyys viittaa tulevaisuuteen, jossa meidän jälkeemme elävät voivat nauttia samoista vapauksista ja mahdollisuuksista, joista me nykyihmiset nautimme. Kestävä hyvinvointi edellyttää muutosta vallalla olevissa ajattelutavoissa, kansalaisten elämäntavoissa ja yhteiskunnan rakenteissa. Siksi arvot, eettisyys ja sivistys ovat oleellinen osa kestävyysmurrosta, jossa siirrytään kohti elämän edellytykset turvaavaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Tutkimusryhmän tutkimus kohdentuu näin:

 • Anne Airaksinen, Erityisherkkyys ja toimijuus – herkän ihmisen toiminnan mahdollisuudet ja toimijuuden rakentuminen yhteiskunnassa (UEF, Welma)
 • Raisa Foster, Ekososiaalinen oikeudenmukaisuus (Independent Researcher)
 • Silja Huttunen, Yksilökeskeisyydestä kohti planetaarista osallisuutta (projektitutkija)
 • Keijo Hakala, Kestävä tulevaisuus ammattikasvatuksen näkökulmasta (UEF, Kasvatustieteen tohtoriohjelma)
 • Jenni Kallio, Yhteenkuuluvuus, kiinnittyminen ja inkluusio koulussa (UEF, Welma)
 • Kari Katajisto, Mielenterveysjohtaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueella päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä (UEF, Welma)
 • Silja Kavilo, Eheyttävä kohtaaminen – kasvuprosessin vahvistaminen ja pedagogiset suhteet (UEF, Welma)
 • Sami Keto, Enemmän kuin ihminen – empatiakasvatus ratkaisuna ekokriisiin? (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto)
 • Kati Kiiski, Suomalaisen metsäluonnon rooli ja mahdollisuudet suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (UEF, Welma)
 • Liisa Lumijärvi, Dialoginen suhde ja yhteisöllisyyttä rakentava kasvatus: Persoonakeskeisen kasvatuksen peilauspintoja varhaiskasvatuksessa (UEF, SCE)
 • Teemu Koskimäki, Kohtuusratkaisuilla hyvinvointia maapallon rajoissa (tutkijatohtori, UEF)
 • Maarit Laihonen, Ydinvoiman menneisyyden ja tulevaisuuden politiikka ja etiikka (yliopistotutkija, UEF)
 • Susanna Leimio, Systeeminen lähestymistapa hyvinvoinnin edistämisessä ja hyvinvointihaittojen ehkäisemisessä (UEF, Welma, työelämätohtori)
 • Maija Lipponen, Luontoperustaiset interventiot kestävän hyvinvoinnin edistämisessä: kokeellinen tutkimus, mittarit ja vaikuttavuus (UEF, Welma)
 • Johanna Linner Matikka, Väkivalta hyvinvoinnin murtajana – turvan uudelleen rakentuminen (UEF, Welma sekä DigiSOS-tutkimushanke, Tampereen yliopisto)
 • Linda Majander, Ekososiaalinen transformaatio sosiaalityön koulutuksessa (väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto)
 • Santtu Merjanaho, Luontoyhteyden syventämisen keinoja yhdessä luomalla – Osallistava tutkimus monialaisella lähestymistavalla (Tampereen yliopisto)
 • Teija Nuutinen, Kohtuusratkaisuilla hyvinvointia maapallon rajoissa (tutkijatohtori, UEF)
 • Laura Paaso, Osaamiskäsitys ja sen muotoutuminen ammatillisessa koulutuksessa (UEF, Welma)
 • Jani Pulkki, Ekososiaalinen kasvatusfilosofia (Oulun yliopisto)
 • Maria Seilo, Vanessa Andreottin globaalikasvatuksen teoria ekososiaalista sivistystä tavoittelevan kasvatuksen jäsentäjänä (UEF, Welma)
 • Soja Sädeharju, Edelläkävijäviljelijöiden siirtymä uudistaviin viljelykäytäntöihin – intuitio tilannetajuisen päätöksenteon osatekijänä (vieraileva tutkija)

Rahoitetut hankkeet:

Lisätiedot:
Tutkimusryhmän vetäjä
professori Arto O. Salonen
arto.salonen@uef.fi
p. 050 3590613

Yhteistyökumppani
emeritaprofessori Ulla Härkönen
ulla.harkonen@uef.fi
p. 050 3319327

Ajankohtaista

Avainsanat