Tarkenna hakuasi

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle, CE4All profiilikuva

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle, CE4All

Projekti
01.04.2024 - 31.05.2027
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle, CE4All rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteen laitos ja Jatkuvan oppimisen keskus ja se kohdentuu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntiin.

TAVOITTEET

ESR/JTF-hankkeen erityistavoitteena on turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä. Haluamme kehittää Itä-Suomen kiertotalousosaamista yhdessä alueen yritysten kanssa ja luoda koulutuskokonaisuuden, joka vastaa yritysten tarpeisiin ja huomioi työn ohella opiskelun vaatimukset.

Ensimmäisenä tavoitteena on luoda kokonaiskuva kiertotalouden työelämään ja työpaikkojen tarpeisiin liittyvistä osaamistarpeista Itä-Suomessa. Seuraavana tavoitteena on kiertotalouden pienen osaamiskokonaisuuden (noin 35 op) kehittäminen ja koulutuksen toteuttaminen Itä-Suomen elinkeinoelämälle huomioiden paikalliset kehittämistarpeet.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan EU:n neuvoston suositukseen perustuva (2022/C 243/02) pienten osaamiskokonaisuuksien (engl. micro credentials) suunnitteilla oleva kansallinen viitekehys/linjaus sekä uusi jatkuvan oppimisen konsepti.

KOHDERYHMÄT

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivat yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat lisätä henkilöstönsä kiertotalousosaamista, vahvistaa kestävyyssiirtymää tukevaa TKI-toimintaa ja saada kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Erityiskohderyhmänä ovat turvealalla toimivat tai toimintansa päättäneet henkilöt. Lisäksi laajana kohderyhmänä ovat kaikki kiertotalousosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet jatkuvan oppimisen opiskelijat, niin työttömät kuin työn ohella opiskelevat, sekä Itä-Suomen yliopiston suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat.

TOTEUTUS

Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:
TP 1: Kiertotalouden osaamistarpeiden määritteleminen (4/2024–1/2025)
TP 2: Kiertotalouden pienen osaamiskokonaisuuden kehittäminen (9/2024–7/2025)
TP 3: Pienen osaamiskokonaisuuden pilotointi ja arviointi (8/2025–5/2027)
TP 4: Webinaarisarja kiertotaloudesta (9/2024–5/2027)
TP 5: Viestintä, vuorovaikutus ja markkinointi (4/2024–5/2027)

Pilotoimme hankkeen aikana osaamiskokonaisuuden kurssit, oppimismenetelmät ja opintopolut sekä testaamme opintojen yhteensopivuuden yhteiskunta- ja kauppatieteiden opintoihin.

Rakennamme opintokokonaisuuteen eri kohderyhmille räätälöityjä polkuja täydentäviin opintoihin kiertotalouden osaamisaluille. Opintopolut toteutamme UEF:n avoimen yliopiston tarjonnassa, tutkinto-opetuksessa sekä eri tasoisissa täydennyskoulutuksissa. Rakennamme kaikki hankkeen opetukseen ja yritysyhteistyöhön liittyvät toimenpiteet yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien kanssa, mikä tukee koulutuksen nivoutumista työelämän uudistumistarpeisiin.

Hanke jatkaa mm. työryhmän jäsenten toteuttamassa CICAT2025-hankkeessa kehitettyä kiertotalousosaamista sekä muissa hankkeissa kehitettyjä elinkeinoelämäyhteistyön toimintamalleja yksittäisten opintokokonaisuuksien ja opintokokonaisuuden tasolla.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena käynnistyy joustava ja modulaarinen kiertotalouden pieni osaamiskokonaisuus avoimeen yliopiston tarjontaan, täydennyskoulutukseen ja tutkinto-opetukseen. Kaikki koulutussisällöt toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Tuloksena syntyy myös työelämän tarpeisiin sekä yksittäisten ihmisten kiertotalousosaamista mittaava avoin testi.

Hanke tuottaa elinkeinoelämälle ja kansalaisille suuren määrän tutkimuksellista ajankohtaistietoa kestävästä kiertotaloudesta monikanavaisesti ja saavutettavasti. Se edistää maakuntien kyvykkyyttä toimia kansallisissa ja globaaleissa arvoketjuissa sekä kehittää kansallisia ja alueellisia kiertotalouden ekosysteemejä. Hanke varmistaa, että yritykset pystyvät vastaamaan kestävyyssiirtymän tuomiin uusiin vaatimuksiin työttömien, nuorten ja työntekijöiden osaamisen sekä kestävän liiketoiminnan ja tuotannon kehittämiseksi.

Ajankohtaista

 • Kiertotalouden uutiskirje

  Tilaa uutiskirjeemme, johon kootaan joka toinen kuukausi ajankohtaisimmat tapahtumat, tiedotteet ja tiedeuutiset
  Kiertotalouden uutiskirje
 • Vastaa kiertotalouskyselyyn

  Osaamistarpeiden kartoitus kiertotaloudesta ja työhön liittyvät kuormittavuustekijät
  Vastaa kiertotalouskyselyyn
 • Uutinen UEF verkkosivulla

  Uusi koulutuskokonaisuus vahvistamaan paikallisten yritysten kiertotalousosaamista
  Uutinen UEF verkkosivulla