Tarkenna hakuasi

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle profiilikuva

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle

Projekti
01.04.2024 - 31.05.2027
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kiertotalouden osaamiskokonaisuuden kehittäminen työelämälle rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen päätoimenpiteenä Itä-Suomen yliopistossa (UEF) on suunnitella ja toteuttaa täysin uudenlainen EU:n neuvoston suositukseen (2022/C 243/02) perustuva pieni osaamiskokonaisuus (engl. micro credentials) kiertotaloudesta työelämässä oleville, työttömille ja nuorille sekä yliopiston tutkinto-opiskelijoille (noin 35 op). Tuloksena on tutkimukseen pohjautuva joustava kiertotalouden pieni osaamiskokonaisuus, joka tukee jatkuvaa oppimista ja antaa oppijoille valmiudet, joita tarvitaan oikeudenmukaisessa siirtymässä kestävämmän talouden ja yhteiskunnan luomiseksi. Pilotoimme hankkeen aikana osaamiskokonaisuuden kurssit, oppimismenetelmät ja opintopolut sekä testaamme opintojen yhteensopivuuden yhteiskunta- ja kauppatieteiden opintoihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat, työttömät, nuoret ja yliopiston tutkinto-opiskelijat. Rakennamme opintokokonaisuuteen eri kohderyhmille räätälöityjä polkuja täydentäviin opintoihin kiertotalouden osaamisaluille. Opintopolut toteutamme UEF:n avoimen yliopiston tarjonnassa, tutkinto-opetuksessa sekä eri tasoisissa täydennyskoulutuksissa. Rakennamme kaikki hankkeen opetukseen ja yritysyhteistyöhön liittyvät toimenpiteet yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien kanssa, mikä tukee koulutuksen nivoutumista työelämän uudistumistarpeisiin. Hanke jatkaa mm. työryhmän jäsenten toteuttamassa CICAT2025-hankkeessa kehitettyä kiertotalousosaamista sekä muissa hankkeissa kehitettyjä elinkeinoelämäyhteistyön toimintamalleja yksittäisten opintokokonaisuuksien ja opintokokonaisuuden tasolla. Yritykset pystyvät hyödyntämään koulutusta esimerkiksi HR-laskentaraportoinnissa kiertotalousosaamisen laatuindikaattorina.

Tarve hankkeelle on tullut elinkeinoelämältä, aluekehityksestä ja EUsta, missä on tuotu toistuvasti esiin osaamisvaje oikeudenmukaisen kestävyyssiirtymän ja kiertotalouden alueella. Elinkeinoelämän edustajat ovat ilmaisseet sitoutumisensa hankkeen toimintaan sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tuloksena käynnistyy pysyvä yliopiston tarjoama joustava modulaarinen kiertotalouden pieni osaamiskokonaisuus avoimeen yliopiston tarjontaan, täydennyskoulutukseen ja tutkinto-opetukseen. Hankkeen tuloksena syntyy myös työelämän tarpeisiin sekä yksittäisten ihmisten kiertotalousosaamista mittaava avoin testi. Hanke lisää elinkeinoelämälähtöisen kiertotalousosaamisen kehittämisen UEF:n koulutustarjontaan. Muissa suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa eikä eurooppalaisissa yliopistoissa ole tarjolla kiertotalouden ”pientä osaamiskokonaisuutta” jossa oppiminen keskittyy lyhyille kursseille ja moduuleihin. Hanke tuottaa elinkeinoelämälle, nuorille ja kuluttaja-kansalaisille suuren määrän tutkimuksellista ajankohtaistietoa kestävästä kiertotaloudesta monikanavaisesti ja saavutettavasti. Hanke edistää maakuntien kyvykkyyttä toimia kansallisissa ja globaaleissa arvoketjuissa sekä kehittää kansallisia ja alueellisia kiertotalouden ekosysteemejä. Hanke varmistaa, että yritykset pystyvät vastaamaan kestävyyssiirtymän tuomiin uusiin vaatimuksiin työttömien, nuorten ja työntekijöiden osaamisen sekä kestävän liiketoiminnan ja tuotannon kehittämiseksi. Kaikki koulutussisällöt toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Hankkeen tuloksena vahvistuu pitkäaikainen ja syvällinen työelämän ja koulutuksen vuorovaikutus, sillä hanke lisää sekä kotimaisten että kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä, sekä tukee yliopiston ja työelämän tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti hanke osallistuu vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, tarjoten koulutusta joustavalla tavalla, joka vastaa modernin yhteiskunnan vaatimuksiin.

Ajankohtaista