Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (HighEmploy)

01.09.2018 - 31.08.2022

Tutkimuksessa tarkastellaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta alemmilla ja ylemmillä tutkinnoilla valmistuneiden työllistettävyyttä ja asemoitumista työmarkkinoilla. Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja (rekisteriaineisto, kysely, seurantahaastattelut) ja menetelmiä. Tutkimus tuottaa tietoa erilaisten korkeakoulututkintojen suhteellisesta arvosta ja korkeakoulusta eri aloilta valmistuneiden sosiaalisesta valikoitumisesta työmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksessa seurataan ja analysoidaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta kauppatieteistä valmistuneiden työelämäpolkuja sekä sosiaalista asemoitumista suhteessa työllistettävyyteen.