Tarkenna hakuasi

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III profiilikuva

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III

Projekti
01.08.2023 - 31.12.2024
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III -hanke on jatkoa kahdelle edeltävälle hankkeelle. Hankkeen keskiössä on kansainvälisyyskasvatus, kielitietoisuus ja rauhankasvatus. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajat Anniina Hirva, Hanna-Mari Koistinen, Hilkka Koivistoinen, Katarina Liljeqvist, Sari Parkkinen ja Ulla Saastamoinen.

Edelliseen hankkeeseen voi tutustua tästä linkistä

 • Euroopan kielten päivää on vietetty Euroopan neuvoston aloitteesta syyskuun 26. päivänä jo yli 10 vuoden ajan. Taustalla on ajatus Euroopan monikielisyyden tukemisesta ja sitä kautta kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen rakentumisesta. Koulussamme päivä on ollut näkyvämmin esillä vasta viime vuosina tämän hankkeen edellisen osion, Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II -hankkeen, mahdollistamana. Syksyllä 2022 ja 2023 Orientoivan harjoittelun kielten harjoittelijat järjestivät kouluillamme toimintapisteitä oppilaille.

  Nora Ikäheimo, Hanna-Mari Koistinen

  Rantakylän normaalikoulu

  Rantakylän normaalikoulussa englannin, ruotsin ja saksan opiskelijat järjestivät 3, 5 ja 6-luokkalaisille neljä toimintapistettä. Oppilaat kuuntelivat ja tunnistivat eri kieliä, yhdistelivät fraaseja ja lippuja, opettelivat värisanoja eri kielillä ja saivat opetella kirjoittamaan nimensä kreikan kielellä. Oppilaat osallistuivat mielellään eri toimintoihin ja erityisesti kreikan kielen aakkosten kirjoittaminen tuntui mielenkiintoiselta. Yläkoululaiset pelasivat kieliaiheisen Kahootin kielten oppitunneilla samalla viikolla.

  Palauttamalla tehtäväpassin sai osallistua pienen palkinnon arvontaan.

  Sari Parkkinen ja Katarina Liljeqvist

   

  Tulliportin normaalikoulu, 7.–9.lk

  Tänä lukuvuonna päivän teema näkyi Tulliportin normaalikoulun yläkoululaisille järjestetyssä välituntitoiminnassa. Kielten orientoivan harjoittelun opetusharjoittelijat suunnittelivat ja toteuttivat välituntipajoja yläkoululaisille kahdella välitunnilla osana opetusharjoitteluaan. Pajoilla oppilaat pääsivät pohtimaan eri valtioiden maantiedettä ja kulttuureja valokuvien avulla sekä kokeilemaan, kuinka oma kieli taipuu niin sanotuissa tongue twistereissä. Pääsivätpä oppilaat pohtimaan myös erilaisten lainasanojen alkuperiä sekä osallistumaan kielipäiväaiheiseen T-paitakilpailuunkin. Välituntipajat keräsivät molemmilla välitunneilla mukavan osallistujamäärän ja ilmapiiri oli iloinen.

  Nora Ikäheimo

   

 •  

  Englannin opettaja Hanna-Mari Koistinen toimi yhden jakson ajan yhdellä 75 minuutin ilmiöoppitunnilla opettajana luokanopettajien kanssa tiiminä. Hanna-Mari toi kuudennen luokan hyvistoimintaan mukaan kielten ja kulttuurien näkökulman. Yksi jakson tavoitteista oli suunnitella ja toteuttaa koulumme vanhempainyhdistyksen NoWan iltatapahtumaan toimintapisteitä, joilla esiteltiin, toimittiin ja opeteltiin koulumme oppilaiden kotikielillä. Koululle kotikieliin kuuluu suomen lisäksi seuraavat:

  unkari

  italia

  saksa

  viro

  kreikka

  thai

  kiina

  urdu

  tsekki

  ukraina

  englanti

  espanja

  hollanti

  venäjä

  arabia

  puola

   

  Tulliportin normaalikoulun vanhempainyhdistys NoWan iltatapahtuma järjestettiin koulumme alakoululla, Länsikadun koululla, 4.10.2023. Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III -hanke osallistui iltaan kielten ja kulttuurien näkökulmasta. Kuudennen luokan oppilaiden pitämillä toimintapisteillä pelattiin kahootia ja blooketia, tanssittiin sekä arvailtiin koulumme kotikieliä sanojen perusteella. Vanhempia ja lapsia vieraili pisteillä paljon ja oppilaat pääsivät näyttämään vahvuuksiaan pisteitä pitäessään.

  Ilmiötunnit Hanna-Marin kanssa jatkuvat 3.jaksossa rauhankasvatuksen merkeissä.

   

   

 • Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III hankkeessa haluttiin tuottaa oppilaiden kouluarkeen oppituntien ulkopuolisia monikulttuurisia kohtaamisia. Tavoitteena oli lisätä monikielistä ja -kulttuurista toimintaa kouluissamme. Halusimme tavoittaa mahdollisimman monia oppilaita ja halusimme sisällyttää toiminnan koulupäivän sisälle. Näin ollen päätimme tuottaa koululaisia osallistavaa välituntitoimintaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun molemmissa yksiköissä Rantakylässä ja Länsikadulla. Suuntasimme toiminnan aluksi koulujen kolmas- ja neljäsluokkalaisille.

  Verkostoiduimme Itä-Suomen yliopiston Introduction to Finnish School Life -opintojakson opiskelijoiden kanssa löytääksemme erikielisiä henkilöitä välituntitoiminnan tuottajiksi. Pidimme heille yliopistolla ko. opintojakson yhteydessä esittelytilaisuuden ja kerroimme toiminnan tavoitteista sekä hankkeen pedagogisesta viitekehyksestä. Esittelytilaisuuden tuloksena ilmoittautui 35 opiskelijaa eri maista ja maanosista. Kutsuimme heitä pareittain kouluille ohjaamaan puolen tunnin mittaisia Active Break -välituntiaktiviteetteja. Ohjeistimme opiskelijat käyttämään apuna tuokioiden ohjauksessa ilmeitä, eleitä, liikettä, mallin näyttämistä.

  Välituntiaktiviteettien pitäjät tuottivat ja toteuttivat erilaisia universaaleja aktiviteetteja, esim. taputusleikkejä, tanssia, askartelua, liikuntaleikkejä ja laulamista tutuilla melodioilla eri kielillä. Iloksemme huomasimme, että oppilaat rohkeasti tulivat toimintaan mukaan. Uskomme havaintoihimme perustuen, että oppilaiden saamat onnistumisen kokemukset monikielisessä vuorovaikutuksessa osaltaan vahvistavat oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta.

  Active Break -tuokiot toteutettiin marras- joulukuussa keskiviikkoisin Rantakylässä ja torstaisin Länsikadulla. Tuona aikana välitunteja oli ohjaamassa 12 opiskelijaa. Välitunneille osallistui 10–20 oppilasta/kerta. Välitunteihin osallistuminen oli oppilaille vapaavalintaista ja ns. tavallisen ulkovälitunnin vaihtoehto. Länsikadulla kaksi kuudennen luokan oppilasta oli pienempien oppilaiden tukena. Toiminannasta vastasivat molempien koulujen englannin kielen lehtorit. He ohjasivat opiskelijapareja, tiedottivat opettajia ja oppilaita tuokioista sekä koordinoivat toiminnan molemmille kouluille.

  Saatujen hyvien kokemusten siivittämänä Active Break –tuokioita jatketaan kevätlukukaudella 2024.

  Hilkka Koivistoinen ja Sari Parkkinen

   

 • Winter festival -aiheinen pop up-päivä

  Rantakylän normaalikoulussa järjestettiin talviaiheinen Winter festival pop up-päivä 4.12.2023. Aktiviteetteihin osallistui päivän aikana yhteensä 170 vitos-, kutos-, kasi- ja ysiluokkalaista.

  Kansainväliset Itä-Suomen yliopiston ELEIC-maisteriohjelman opiskelijat ja suomalaiset perusharjoittelua suorittavat kieltenopiskelijat (englanti, ruotsi, saksa) järjestivät yhdessä viisi eri toimintapistettä. Kansainväliset opiskelijat ja perusharjoittelun harjoittelijat verkostoituivat keskenään sekä suunnittelivat ja toteuttivat toiminnot kolmen opiskelijan ryhmissä. Jokaiseen ryhmään kuului sekä kansainvälisiä että perusharjoittelun opiskelijoita.

  Toimintapisteet liittyivät eri maiden talvi- ja loma-ajan sanastoon, perinteisiin ja tapoihin:

  1. Talveen liittyviä sanoja kiinan kielellä. Tällä pisteellä oppilaiden piti toistaa, lukea ja kirjoittaa kiinankielisiä sanoja. Esim. lumi, talvi, poro, lahja, kuusi.
  2. Joululauluja eri kielillä. Tässä aktiviteetissa kuunneltiin näytteitä erikielisistä joululauluista ja yritettiin tunnistaa kieliä ja maita.
  3. Joulukorttien askartelua. Tällä toimintapisteellä askarreltiin joulukortteja ja niihin kirjoitettiin joulun ja uuden vuoden toivotuksia eri kielillä.
  4. Banglan kielisiä sanoja ja viuhka-askartelua. Oppilaat saivat kokeilla kirjoittaa Bangladeshissa puhuttua kieltä ja askarrella paperiviuhkan.
  5. Kiinalainen uusi vuosi. Viimeisellä pisteellä tutustuimme kiinalaisen uuden vuoden viettoon. Oppilaat askartelivat punaisesta paperista onnea tuottavia koristeita.

  Pop up-päivän toteutus oli onnistunut, liikkuminen eri pisteiden välillä sujui hyvin ja aktiviteetit olivat mielenkiintoisia. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille.

  Katarina Liljeqvist ja Sari Parkkinen