Tarkenna hakuasi

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III profiilikuva

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III

Projekti
01.08.2023 - 31.12.2024
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III -hanke on jatkoa kahdelle edeltävälle hankkeelle. Hankkeen keskiössä on kansainvälisyyskasvatus, kielitietoisuus ja rauhankasvatus. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajat Anniina Hirva, Hanna-Mari Koistinen, Hilkka Koivistoinen, Katarina Liljeqvist, Sari Parkkinen ja Ulla Saastamoinen.

Edelliseen hankkeeseen voi tutustua tästä linkistä

 • Euroopan kielten päivää on vietetty Euroopan neuvoston aloitteesta syyskuun 26. päivänä jo yli 10 vuoden ajan. Taustalla on ajatus Euroopan monikielisyyden tukemisesta ja sitä kautta kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen rakentumisesta. Koulussamme päivä on ollut näkyvämmin esillä vasta viime vuosina tämän hankkeen edellisen osion, Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II -hankkeen, mahdollistamana. Syksyllä 2022 ja 2023 Orientoivan harjoittelun kielten harjoittelijat järjestivät kouluillamme toimintapisteitä oppilaille.

  Nora Ikäheimo, Hanna-Mari Koistinen

  Rantakylän normaalikoulu

  Rantakylän normaalikoulussa englannin, ruotsin ja saksan opiskelijat järjestivät 3, 5 ja 6-luokkalaisille neljä toimintapistettä. Oppilaat kuuntelivat ja tunnistivat eri kieliä, yhdistelivät fraaseja ja lippuja, opettelivat värisanoja eri kielillä ja saivat opetella kirjoittamaan nimensä kreikan kielellä. Oppilaat osallistuivat mielellään eri toimintoihin ja erityisesti kreikan kielen aakkosten kirjoittaminen tuntui mielenkiintoiselta. Yläkoululaiset pelasivat kieliaiheisen Kahootin kielten oppitunneilla samalla viikolla.

  Palauttamalla tehtäväpassin sai osallistua pienen palkinnon arvontaan.

  Sari Parkkinen ja Katarina Liljeqvist

   

  Tulliportin normaalikoulu, 7.–9.lk

  Tänä lukuvuonna päivän teema näkyi Tulliportin normaalikoulun yläkoululaisille järjestetyssä välituntitoiminnassa. Kielten orientoivan harjoittelun opetusharjoittelijat suunnittelivat ja toteuttivat välituntipajoja yläkoululaisille kahdella välitunnilla osana opetusharjoitteluaan. Pajoilla oppilaat pääsivät pohtimaan eri valtioiden maantiedettä ja kulttuureja valokuvien avulla sekä kokeilemaan, kuinka oma kieli taipuu niin sanotuissa tongue twistereissä. Pääsivätpä oppilaat pohtimaan myös erilaisten lainasanojen alkuperiä sekä osallistumaan kielipäiväaiheiseen T-paitakilpailuunkin. Välituntipajat keräsivät molemmilla välitunneilla mukavan osallistujamäärän ja ilmapiiri oli iloinen.

  Nora Ikäheimo

   

 •  

  Englannin opettaja Hanna-Mari Koistinen toimi yhden jakson ajan yhdellä 75 minuutin ilmiöoppitunnilla opettajana luokanopettajien kanssa tiiminä. Hanna-Mari toi kuudennen luokan hyvistoimintaan mukaan kielten ja kulttuurien näkökulman. Yksi jakson tavoitteista oli suunnitella ja toteuttaa koulumme vanhempainyhdistyksen NoWan iltatapahtumaan toimintapisteitä, joilla esiteltiin, toimittiin ja opeteltiin koulumme oppilaiden kotikielillä. Koululle kotikieliin kuuluu suomen lisäksi seuraavat:

  unkari

  italia

  saksa

  viro

  kreikka

  thai

  kiina

  urdu

  tsekki

  ukraina

  englanti

  espanja

  hollanti

  venäjä

  arabia

  puola

   

  Tulliportin normaalikoulun vanhempainyhdistys NoWan iltatapahtuma järjestettiin koulumme alakoululla, Länsikadun koululla, 4.10.2023. Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III -hanke osallistui iltaan kielten ja kulttuurien näkökulmasta. Kuudennen luokan oppilaiden pitämillä toimintapisteillä pelattiin kahootia ja blooketia, tanssittiin sekä arvailtiin koulumme kotikieliä sanojen perusteella. Vanhempia ja lapsia vieraili pisteillä paljon ja oppilaat pääsivät näyttämään vahvuuksiaan pisteitä pitäessään.

  Ilmiötunnit Hanna-Marin kanssa jatkuvat 3.jaksossa rauhankasvatuksen merkeissä.

   

   

 • Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle III hankkeessa haluttiin tuottaa oppilaiden kouluarkeen oppituntien ulkopuolisia monikulttuurisia kohtaamisia. Tavoitteena oli lisätä monikielistä ja -kulttuurista toimintaa kouluissamme. Halusimme tavoittaa mahdollisimman monia oppilaita ja halusimme sisällyttää toiminnan koulupäivän sisälle. Näin ollen päätimme tuottaa koululaisia osallistavaa välituntitoimintaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun molemmissa yksiköissä Rantakylässä ja Länsikadulla. Suuntasimme toiminnan aluksi koulujen kolmas- ja neljäsluokkalaisille.

  Verkostoiduimme Itä-Suomen yliopiston Introduction to Finnish School Life -opintojakson opiskelijoiden kanssa löytääksemme erikielisiä henkilöitä välituntitoiminnan tuottajiksi. Pidimme heille yliopistolla ko. opintojakson yhteydessä esittelytilaisuuden ja kerroimme toiminnan tavoitteista sekä hankkeen pedagogisesta viitekehyksestä. Esittelytilaisuuden tuloksena ilmoittautui 35 opiskelijaa eri maista ja maanosista. Kutsuimme heitä pareittain kouluille ohjaamaan puolen tunnin mittaisia Active Break -välituntiaktiviteetteja. Ohjeistimme opiskelijat käyttämään apuna tuokioiden ohjauksessa ilmeitä, eleitä, liikettä, mallin näyttämistä.

  Välituntiaktiviteettien pitäjät tuottivat ja toteuttivat erilaisia universaaleja aktiviteetteja, esim. taputusleikkejä, tanssia, askartelua, liikuntaleikkejä ja laulamista tutuilla melodioilla eri kielillä. Iloksemme huomasimme, että oppilaat rohkeasti tulivat toimintaan mukaan. Uskomme havaintoihimme perustuen, että oppilaiden saamat onnistumisen kokemukset monikielisessä vuorovaikutuksessa osaltaan vahvistavat oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta.

  Active Break -tuokiot toteutettiin marras- joulukuussa keskiviikkoisin Rantakylässä ja torstaisin Länsikadulla. Tuona aikana välitunteja oli ohjaamassa 12 opiskelijaa. Välitunneille osallistui 10–20 oppilasta/kerta. Välitunteihin osallistuminen oli oppilaille vapaavalintaista ja ns. tavallisen ulkovälitunnin vaihtoehto. Länsikadulla kaksi kuudennen luokan oppilasta oli pienempien oppilaiden tukena. Toiminannasta vastasivat molempien koulujen englannin kielen lehtorit. He ohjasivat opiskelijapareja, tiedottivat opettajia ja oppilaita tuokioista sekä koordinoivat toiminnan molemmille kouluille.

  Saatujen hyvien kokemusten siivittämänä Active Break –tuokioita jatketaan kevätlukukaudella 2024.

  Hilkka Koivistoinen ja Sari Parkkinen

   

 • Winter festival -aiheinen pop up-päivä

  Rantakylän normaalikoulussa järjestettiin talviaiheinen Winter festival pop up-päivä 4.12.2023. Aktiviteetteihin osallistui päivän aikana yhteensä 170 vitos-, kutos-, kasi- ja ysiluokkalaista.

  Kansainväliset Itä-Suomen yliopiston ELEIC-maisteriohjelman opiskelijat ja suomalaiset perusharjoittelua suorittavat kieltenopiskelijat (englanti, ruotsi, saksa) järjestivät yhdessä viisi eri toimintapistettä. Kansainväliset opiskelijat ja perusharjoittelun harjoittelijat verkostoituivat keskenään sekä suunnittelivat ja toteuttivat toiminnot kolmen opiskelijan ryhmissä. Jokaiseen ryhmään kuului sekä kansainvälisiä että perusharjoittelun opiskelijoita.

  Toimintapisteet liittyivät eri maiden talvi- ja loma-ajan sanastoon, perinteisiin ja tapoihin:

  1. Talveen liittyviä sanoja kiinan kielellä. Tällä pisteellä oppilaiden piti toistaa, lukea ja kirjoittaa kiinankielisiä sanoja. Esim. lumi, talvi, poro, lahja, kuusi.
  2. Joululauluja eri kielillä. Tässä aktiviteetissa kuunneltiin näytteitä erikielisistä joululauluista ja yritettiin tunnistaa kieliä ja maita.
  3. Joulukorttien askartelua. Tällä toimintapisteellä askarreltiin joulukortteja ja niihin kirjoitettiin joulun ja uuden vuoden toivotuksia eri kielillä.
  4. Banglan kielisiä sanoja ja viuhka-askartelua. Oppilaat saivat kokeilla kirjoittaa Bangladeshissa puhuttua kieltä ja askarrella paperiviuhkan.
  5. Kiinalainen uusi vuosi. Viimeisellä pisteellä tutustuimme kiinalaisen uuden vuoden viettoon. Oppilaat askartelivat punaisesta paperista onnea tuottavia koristeita.

  Pop up-päivän toteutus oli onnistunut, liikkuminen eri pisteiden välillä sujui hyvin ja aktiviteetit olivat mielenkiintoisia. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille.

  Katarina Liljeqvist ja Sari Parkkinen

 • Active Break välituntitoiminta jatkuu Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun molemmissa yksiköissä Rantakylässä ja Länsikadulla. Oppilaiden osallistuminen on jatkunut syyslukukauden tapaan aktiivisena. Välituntitoimintaa ovat tuottaneet Introduction to Finnish School Life -opintojakson opiskelijat. Alakoululaiset ovat saaneet kokemuksia ja elämyksiä eri kielillä toimimisesta esimerkiksi sinhalaksi, japaniksi, espanjaksi, kiinaksi, vietnamiksi ja turkiksi. Oppilaat ovat muun muassa leikkineet, taitelleet origameja, laulaneet ja tanssineet. Kiinassa ja Vietnamissa ajankohtainen Lunar Year tuli upeasti esitellyksi ja juhlaan liittyen, oppilaat valmistivat uuden vuoden kortteja.

  Välituntitoiminta on tarjonnut yliopiston opiskelijoille kurkistusikkunan suomalaiseen peruskouluun ja koululaisen koulupäivään siellä. Toimintoja valmistellessa ja välituntien jälkeen on toiminnan järjestämisestä vastaavan opettajan kanssa syntynyt mielenkiintoisia keskusteluja tavoista täällä ja toisaalla. Kanssakäyminen on lisännyt tietämystä ja ymmärrystä toistemme ja eri yhteiskuntien tavoista toimia. Mielenkiintoisia keskustelun teemoja ovat olleet esimerkiksi lumen auraaminen, uinnin opetus osana koulun toimintaa, itsenäistymisen varhaisuus meillä on kiinnittänyt huomion ja käsitys suomalaisten hiljaisuudesta ja ujoudesta onkin osoittautunut välittömyydeksi ja aktiiviseksi osallistumiseksi. Välituntien organisoijat ovat olleet halukkaita järjestämään toimintaa tarvittaessa toisenkin kerran.

  Kokemukseemme perustuen näemme, että välituntitoimintaa olisi hyvä jatkaa tulevaisuudessa ja kehittää edelleen. Oppilaiden sekä opiskelijoiden kohtaamiset erilaisiin teemoihin liittyen ovat laajentaneet ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta ja lisänneet rohkeutta toimia toisesta kielitaustasta tulevan henkilön kanssa. Tuokiot ovat pieniä askeleita polulla kohti maailman kansalaisuutta. Tämä on yksi kouluarkeen liittyvä väylä kasvaa avarakatseisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

  Hilkka Koivistoinen ja Sari Parkkinen

   

   

 • ELEIC-opiskelijat Can ja Kristina jalkautuivat perusasteen eri oppiaineiden tunneille ja välituntitoimintaan. Can on kotoisin Turkista ja Kristina Yhdysvalloista. Molemmat ovat suorittaneet opintoihin sisältyvän opetusharjoittelun meillä Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Näin suomalainen koulun arki oli tullut heille tutuksi. He pystyivät rikastuttamaan oppilaiden koulupäivää sekä tukemaan suomalaista opettajapariaan erityisosaamisellaan. Tiimiopettaminen Canin ja Krisitinan kanssa tarjosi opettajille luontevan mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista kansainvälisemmäksi. Luonnollisesti molemmat ammensivat omasta kotitaustastaan ja elämästään kotiympäristössään. Pyysimme heitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan työssään: Can pelasi shakkia yläkoululaisten kanssa ja toimi opettajana englannin kielen tunneilla  ja taustaltaan taitoluistelija Kristina jakoi osaamistaan liikuntatunneilla sekä toimi englannin kielellä alkuopetusikäisten ilmiö- ja kuvataiteen tunneilla. Lisäksi kevään kuluessa molemmat heistä tuottavat rauhankasvatuksen teemaan erilaista toimintaa. Seuraavissa artikkeleissa Canin ja Kristinan kokemuksia heidän itsensä kirjoittamana.

  Hilkka Koivistoinen ja Sari Parkkinen

   

 • I’m Can Buldu, a master’s degree student from the ELEIC program of the UEF. I was employed as a project worker and an assistant teacher in the Rantakylän normaalikoulu during January and February of 2024. It was a great opportunity to experience and be part of Finnish education during this period, and here’s a recounting of my time as part of the project.

  When I first arrived at the school, I met the English teachers I would assist in the coming weeks, and I was warmly greeted by the staff. I planned a lesson that focused on the introduction of my country Turkey, and myself. In the lessons where I used this plan, I was with the lovely students who were enthusiastic to learn about me and my culture, and to express their own throughout activities such as creating a fun true/false quiz about their country.

  Over the next weeks, in addition to helping revise their recent English lessons, I also initiated a “chess break” event at the school. During the lunch break, I hosted a corner prepared with chess boards and an instruction board supplied by the UEF’s Joensuu Chess Club. The students were welcomed to play chess with each other or against me, and I was pleased to teach the basics of the game to the students who were interested to learn.

  Furthermore, I was part of an educational program for peace education. Me and my fellow friend from the ELEIC program participated in an educational session about peace education, then collaborated to create a lesson that would teach the students about the iceberg theory of culture and present an opportunity to explore different cultures while representing their own.

  Throughout the whole period, I was greeted with support and hospitality from the school teachers and staff. I will remember and reflect on my great experience in Rantakylän normaalikoulu. I hope that everyone involved had a great time!

  Can Buldu

 • Hello all! My name is Kristina, and I am thrilled to be a part of the “From School Path to Global Citizen’s Highway III” project. I am from the USA where I worked as an ice-skating instructor for eight years and a primary school classroom teacher for three years. I am now living in Finland where I study Early Education for Intercultural Communication at UEF and work as a part-time English teacher.

  In the project, I have worked with different subject and content teachers at Rantakylä and Tulliportti teacher training schools. So far, I have taught art, music, ice skating and math in grades 1-6, and peace education lessons in grades 6-8.  I have also worked with my fellow project participants to plan cultural pop-up events and active breaks for all grade levels. Some examples of the pop-ups include learning Iranian and American dances, learning and singing “Dona Nobis Pacem”, and crafting three-dimensional holiday cards.

  In this project, I have enjoyed learning more about the Finnish educational system and teacher experiences. I have also learned more Finnish along the way! I have enjoyed collaborating with the different teachers, assistant teachers, and teacher students, and I look forward to continuing my work with this project for the next two months.

  Kristina Rexford

   

  Ujostelusta uskallukseen. Kannustuksella kommunikoimaan.

  Tokaluokkalaiseni ovat opiskelleet kuvataidetta ja musiikkia englanninkielisillä opiskelutuokioilla apulaisopettaja Kristina Rexfordin opastuksessa. Yhteistyö ja tuokioiden suunnittelu luokan aikuisten kesken on edennyt sujuvasti. Olemme pyrkineet valitsemaan riittävän helppoja ja konkreettisia sisältöjä ja sanastoa, jonka käytössä alkava kielenopiskelija voisi onnistua. Laululeikit toistoineen opittiin nopeasti yhdessä. Kollaasin materiaalipyynnöt edellyttivät väri- , lukumäärä-, muoto- ja kokosanaston käyttämistä. On ollut hienoa nähdä, miten jokainen oppilas on rohkaistunut, yrittänyt ja onnistunut.

  Olennaista on ollut Kristinan taidokas vastaantulo, mimiikka ja toistot sekä opetusharjoittelijoiden verraton tuki ja apu. Oppilaiden ja Kristinan välille on rakentunut lämmin ja ystävällinen suhde. Jatkamme mainiosti alkanutta yhteistyötämme liikunnan ja kevätaiheisen eTwinning -projektin merkeissä yhdessä kevätkauden opetusharjoittelijoiden kanssa. Uskallus ja onnistuminen vuorovaikutuksessa Kristinan kanssa näyttää virittävän innostusta kielen oppimiseen ja käyttämiseen. Tästä mahdollisuudesta olen erittäin iloinen.

  Päivi Vesala, 2. luokan opettaja, Tulliportin normaalikoulu

 • Itä-Suomen harjoittelukoulujen kaikissa kolmessa yksikössä järjestettiin viikoilla 19 ja 20 Eurooppa-päivän pop up -tapahtumat.

  Rantakylän normaalikoulun Eurooppa-päivän pop up -tapahtuma järjestettiin keskiviikkkona 15.5. Englannin ja ruotsin syventävän harjoittelun opiskelijat ja hanketyöntekijä Kristina Rexford olivat suunnitelleet kolme toimintapistettä, joilla ratkottiin pienissä ryhmissä euroviisuaiheista musavisaa, yhdisteltiin maita, kieliä, kuvia, pääkaupunkeja ja rahoja ja vapautettiin pakopelissä Loreen laatikosta. Kaikki 6-9. luokkien oppilaat osallistuivat tapahtumaan.

  Lämmin kiitos opetusharjoittelijoille ja Kristinalle mielenkiintoisista toimintapisteistä.

  Sari Parkkinen