Tarkenna hakuasi

KUMU - Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa profiilikuva

KUMU - Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa

Projekti
01.08.2023 - 31.12.2024
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kunnallisalan kehittämissäätiö

KUMU - Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa rahoittajan logo

KUMU – Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa

Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa -tutkimuksessa selvitetään pienten, alle 10 000 asukkaan kuntien mahdollisuuksia toteuttaa paikkaperustaista työvoimapolitiikkaa TE-palvelut 2024 uudistuksessa. TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. Alle 10 000 asukkaan kuntia oli Manner-Suomessa 197 vuonna 2022, joten, joten tutkimus kohdistuu merkittävään osaan Suomen kuntia.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteena on vahvistaa lähipalveluja, lisätä työllisyys-, elinvoima- ja koulutuspalvelujen yhteistyötä sekä edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. TE-palvelut 2024 -uudistuksella halutaan vahvistaa paikkaperustaisen kehittämisen mahdollisuuksia työvoima- ja elinkeinopalveluissa.

Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, voivatko alle 10 000 asukkaan kunnat vaikuttaa siihen, että työllisyyspalvelujen järjestämisessä otetaan huomioon niiden tarpeet elinvoiman vahvistamisessa. Tutkimuksen viitekehyksenä on paikkaperustaisen kehittämisen näkökulma. Paikkaperustaisuuden käsitteellä viitataan lähestymistapaan, jolla resursseja kohdistetaan uudelleen paikkalähtöisesti. Paikkaperustaiselle politiikalle on tunnusomaista pyrkimys paikallisten vahvuuksien ja potentiaalien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Tutkimuksella on kolme tavoitetta:

  1. Kartoittaa pientien kuntien kuulumista työssäkäyntialueisiin, työllisyyttä ja työttömyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä työllisyyden hoidon tilaa.
  2. Selvittää kuntien mahdollisuuksia liittää työllisyyspalveluja elinvoima- ja koulutuspalveluihin sekä hyödyntää kuntien potentiaalia työllisyyden hoidossa.
  3. Tutkia kuntien työllisyydenhoidon malleja ja kuntien valmistautumista työvoimapalvelujen uudistamiseen.

Ajankohtaista

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat