Tarkenna hakuasi

Kuopion Kaatumisten Ehkäisy -tutkimus profiilikuva

Kuopion Kaatumisten Ehkäisy -tutkimus

Projekti
Päättynyt 01.04.2016 - 01.04.2019
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Ikääntyvän naisväestön kaatumistapaturmat ja niistä johtuvat murtumat ovat kasvava kansanterveysongelma, jonka hoitamiseen kuluu huomattavat kunnallisen terveydenhuollon resurssit.

Kuopion Kaatumisten Ehkäisy-tutkimus (Kuopio Fall Prevention Study – KFPS) selvittää voidaanko ikääntyvien naisten toimintakykyä parantaa, kaatumisia estää ja hyvinvointia kohentaa tarjoamalla heille ohjattua liikuntaa kahdesti viikossa (kuntosaliharjoitus sekä Taiji) sekä tarjoamalla vuoden ilmainen käyttöoikeus kunnallisiin liikuntatiloihin (Terve-Kuopio toimintakortti, 12kk). Samalla kerätään tietoa myös sairauksien diagnooseista, lääkkeiden käytöstä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä.

Tutkimuskäynneillä arvioidaan kliinisin mittauksin lihasvoimaa, tasapainoa, toiminta- ja havaintokykyä sekä mielialaa. Luuntiheys ja kehonkoostumusmittaukset (DXA) suoritetaan koko kehosta sekä vasemmasta lonkasta. Intervention tarjoamien palveluiden ja terveyshyötyjen välinen kustannustehokkuus kuntatasolla selvitetään.

Interventio

Tutkimukseen rekrytoitavat Kuopiolaiset naiset (Ikä 72-84) arvotaan kahteen ryhmään (457+457), joista molemmat saavat kaatumisten ehkäisyneuvontaa. Toinen ryhmä saa lisäksi yhden viikoittaisen kuntosali- ja Taiji -ohjauksen ensimmäisen puolen vuoden ajaksi sekä 12 kuukauden ilmaisen käyttöoikeuden kunnallisiin liikuntatiloihin (Terve-Kuopio toimintakortti).

Liikuntaohjelman ja liikuntatilojen ilmaisen käyttöoikeuden kustannus-vaikuttavuus vammojen ehkäisyyn ja niistä aiheutuviin kuluihin selvitetään. Lisäksi arvioidaan vähentääkö liikunta sekä liikuntatilojen ilmainen käyttöoikeus yleisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Sosiaalisen näkökulman lisäksi laskelmissa huomioidaan yhteiskunnallinen näkökulma. Kolmella tutkimuskäynnillä (Lähtötaso -12kk -24kk) arvioidaan kliinisin mittauksin lihasvoimaa, tasapainoa, toiminta- ja havaintokykyä sekä mielialaa. Luuntiheys- ja kehonkoostumusmittaukset (DXA) suoritetaan koko kehosta sekä vasemmasta lonkasta.

Tutkimus alkoi huhtikuussa 2016 ja seurannan kesto kunkin tutkittavan osalta on 2 vuotta. Lähtövaiheen mittaukset valmistuivat Huhtikuussa 2017. Tutkimuksen kokonaiskesto on yhteensä 3 vuotta (2016-9).

Hypoteesi

Hypoteesina on, että aktivoimalla ikääntyvää naisväestöä liikunnan pariin vähennetään kaatumistapaturmia ja saavutetaan terveyshyötyjä niin fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Toiminnan odotetaan myös vähentävän terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä.

Merkitys

Tutkimusasetelma (väestöotos, kunnalliset liikuntapalvelut) mahdollistaa tutkimustulosten yleistettävyyden ja ohjaa terveyspolitiikkaa. Jos tutkimuksella saavutetaan toivotut tulokset, sitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Tulokset antavat uutta tietoa mm. eläkeläisille tarjottavien liikuntapalveluiden kustannusvaikuttavuudesta ja ne ovat hyödynnettävissä päätöksenteossa. Toiminnan osoittautuessa tehokkaaksi, kunnallisen liikuntatoimen ja terveydenhuollon strategiaan voidaan sisällyttää vastaavia menetelmiä. KFPS on ainutlaatuinen tutkimus kohdistuessaan tarkasti rajatun alueen koko (100 %) saman ikäiseen väestönosaan ja arvioi käytännön sovelluksia yhteiskunnallisen hyvinvoinnin sekä sen kehittämisen tueksi.

Yhteistyö