Kuudes sykli periferiassa, KYPER

01.05.2020 - 30.04.2024

Projekti

Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke (postdoc apuraha)

Yhteyshenkilö:

Maija Halonen
maija.halonen(at)uef.fi
+358 40 5796363

Nykyhetki on otollinen aika tarkastella resurssiperiferioita, joiden kehitys etenee taantuvien rakenteiden ja uudistuvien toimijoiden ristipaineessa, ja jotka ovat alttiita aluepoliittisille suunnanmuutoksille sekä herkkiä iduillaan olevan talouden pitkän syklin vaikutuksille. Uuden pitkän syklin ja megatrendin aiheuttama revoluutio todennäköisesti muuttaa nykyisiä toimintatapoja, elinkeinoja ja arvoja sekä politiikkaa – johtaen menetyksiin ja uudistuksiin. Muutosten muodot eivät kuitenkaan oletettavasti ilmene kaikkialla samanlaisina. Periferioiden kohtaamat leviämis- ja sivuvaikutukset kulkevat ensinnäkin tavanomaisemmin eri reittiä kuin keskuksissa. Ei voida myöskään olettaa, että kehitys eri periferioissakaan olisi täsmälleen samanlaista, koska eri paikkakuntien kehitys on pitkälti riippuvaista monisyisten ulkoisten ja sisäisten mekanismien sekä niihin vaikuttavien toimijoiden vuorovaikutuksesta.

Tutkimuksessa luodaan vaihtoehtoisia skenaarioita selvittämällä, miten eri tavoin talouden kuudes sykli ja kestävän kehityksen megatrendi mahdollisesti muuttavat metsäisten resurssiperiferioiden kehitystä. Kysymystä lähetystään yksittäisten tapaustutkimusten kautta. Näitä resurssiperiferioita koskevia tuloksia analysoidaan ylikansallisesti 1) talousmaantieteen valtavirtaa, 2) pohjoisia metsäperiferioita ja 3) skandinaavisia kehityskulkuja vasten sekä kansallisesti 1) Suomen makrotason kehitykseen ja 2) muihin resurssiperiferiapaikkakuntiin verraten.

Tutkimus kyseenalaistaa periferioiden olemassaolon vain taantumuksen ja luonnonvarojen sijainpaikkana. Menneisyyden kuvaamisen sijaan katsotaan tulevaan. Evolutionaarisen talousmaantieteen teorioita ja yhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja kuten talouden pitkiä syklejä ja megatrendejä ei tarkastella konventionaalisesti keskuksista käsin vaan marginaalisesta näkökulmasta, joka kuitenkin on kiinteä osa resurssirikkaiden maiden erityisyyttä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.05.2020 - 30.04.2024

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit

Tiedostot