Tarkenna hakuasi

Lääkejäte Suomessa profiilikuva

Lääkejäte Suomessa

Projekti
10.01.2022 - 31.12.2026
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kansaneläkelaitos

Lääkejäte Suomessa rahoittajan logo

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Lääkejäte Suomessa – Tutkimus apteekkeihin palautettujen lääkkeiden taloudellisesta arvosta ja sen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimushanke sisältää kaksi osatutkimusta, joiden tavoitteena on tutkia kotitalouksista apteekkeihin palautuvan lääkejätteen määrää, laatua, taloudellista arvoa ja syitä palauttamiselle (osatutkimus 1). Lisäksi tutkitaan tekijöitä lääkehoitojen keskeyttämiseen sekä lopettamiseen sekä lääkkeiden käyttäjien toimintatapoja näissä tilanteissa (osatutkimus 2).

Tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa kotitalouksista palautuvan lääkejätteen määrästä, laadusta ja taloudellisesta arvosta Suomessa. Tutkimuksen avulla on mahdollista saada myös laajempi ja tarkempi kuva tekijöistä, jotka vaikuttavat lääkehoitojen keskeytymiseen. Tulosten avulla voidaan kehittää keinoja lääkejätteen vähentämiseksi lääkitysturvallisuuden vaarantumatta. Näillä toimenpiteillä voidaan säästää sekä yksilöiden kustannuksissa että yhteiskunnan maksamissa etuuksissa ja lääkkeiden raaka-aineiden määrissä.

Yhteistyö

Avainsanat