Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä tekee tutkimusta laskennallisten ja Bayesilaisten inversio-ongelmien sekä epävarmuuksien mallinnuksen alalla. Tutkimusryhmä koostuu useista tiimeistä sovellusalueina biolääketieteelliset, teolliset, geofysikaaliset ja ilmakehän inversio-ongelmat.

Laskennallisen fysiikan ja inversion-ongelmien tutkimusryhmän tutkimus keskittyy laskennallisten inversio-ongelmien ja matemaattisen mallinnuksen tutkimukseen. Tutkimusryhmä kuuluu Suomen Akatemian Käänteismallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköön. Ryhmän tutkimus kattaa useita erilaisia tomografisia kuvantamisongelmia sekä useita tutkimusaiheita liittyen Bayesilaisiin ja laskennallisiin inversio-ongelmiin. Lisäksi erilaisten fysikaalisten systeemien matemaattista mallintamista sekä epävarmuuksien mallinnusta tutkitaan. Tutkimusryhmä koostuu useista tiimeistä sovellusalueina biolääketieteelliset ja teolliset inversio-ongelmat sekä inversio-ongelmat geofysikaalisissa- ja ilmakehätieteissä.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit