Tarkenna hakuasi

Lasten terveysoppimisen ympäristöt profiilikuva

Lasten terveysoppimisen ympäristöt

Tutkimusryhmä
01.09.2022 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Tutkimusryhmän kiinnostuksena on lasten ja nuorten terveysoppimisen formaalit ja informaalit ympäristöt ja erityisesti kodin ja koulun yhteistyö lasten terveysoppimisen tukemisessa ja terveysosaamisen vahvistamisessa.

Lasten terveyden ja hyvinvoinnin painotus on säilynyt kansallisten ja kansainvälisten linjausten painopistealueena vuodesta toiseen. Lasten terveyttä määrittää häntä kasvattavien aikuisten toiminta ja sitä ohjaavat arvot. Kodin ohella koulu on keskeinen lasta ohjaava ja kasvattava yhteisö. Koulut ovat lapsille tärkeitä oppimisympäristöjä sekä akateemisesti että terveyden lukutaidon ja terveyskäyttäytymisen kehittymisen näkökulmista. Lasten lähiyhteisöjen terveysohjannalla on keskeinen ehkäisevä vaikutus lasten terveysongelmiin ja riskikäyttäytymiseen. Kotona vanhemmat tukevat lapsen terveysoppimista kasvatuksellisin ja koulussa kouluyhteisön jäsenet terveysopetuksen ja -ohjannan keinoin. Näiden kahden keskeisen kasvuympäristön välinen yhteistyö nykypäivän nopeasti muuttuvissa olosuhteissa vaatii kuitenkin entistä tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä tietoa yhteistyön toteutumisesta pitkällä aikavälillä.

Parhaillaan (2023/2024) on käynnissä tutkimus, jossa tarkastellaan ja verrataan koti-koulu-yhteistyön tekijöitä ja toteutumista vuosina 2015, 2023 ja 2030 muuttuvien globaalien ympäristöjen näkökulmasta. Ensimmäinen määrällinen aineisto on kerätty 51 suomalaisesta peruskoulusta (kyselylomakkeet/vanhemmat ja opettajat) vuonna 2015 ja kerätään uudelleen vuosina 2023 (ja 2030). Laadullinen aineisto (haastattelut/vanhemmat ja opettajat) kerätään vuosina 2023/2024 (ja 2030) hankkeen yhteistyökumppanin Suomen Vanhempainliiton verkostojen ja kouluyhteistyön kautta.

Yhteistyö

Julkaisut

22 kappaletta