Tarkenna hakuasi

Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta profiilikuva

Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta

Projekti
Päättynyt 01.03.2022 - 31.12.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta rahoittajan logo Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta rahoittajan logo Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja) ja Savonia ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja, 5G verkko ja -osaaminen)

Hankkeessa tehdään investoinnit itseohjautuvan robotiikan käyttöön ottamiseksi leikkaussaliympäristössä. Investoinnit koostuvat kolmesta pääosasta: 1) pyörillä liikkuvat mobiilirobotit, 2) ympäristön geometriaa havainnoiva sensoriikka, ja 3) leikkaussaliympäristöön asennettava 5G-privaattiverkko.
Hankittavat laitteistot ovat kaikki luokitukseltaan ja hyväksynnöiltään sellaisia, että ne soveltuvat leikkaussaliympäristöissä käytettäväksi. Keskeisimmät hankittavat sensorit ovat robotteihin integroivat syvyyskamerat ja lidar-sensorit. Hankittua teknologiaa käytetään tulevissa hankkeissa, kun kehitetään järjestelmä ohjelmistoineen ja algoritmeineen, jossa robotit liikkuvat itsenäisesti ja turvallisesti leikkaussaliympäristössä siirtäen leikkaussalin laitteita eri operaatioiden vaiheissa tarvittaviin paikkoihin.

Tässä haettavassa hankkeessa toteutetaan hankinnat ja otetaan laitteet sekä 5G-verkon laajennukset käyttöön.
Hankkeen tuloksena Itä-Suomen yliopistolla ja Savonialla on käytettävissä laitteistot autonomisen leikkaussalilogistiikan toteuttamiseen 5G-privaattiverkossa yhteistyössä KYS Mikrokirurgiakeskuksen kanssa. Hankinnat sekä hankkeessa aloitettava kehitystyö tuovat uusia mahdollisuuksia mobiilirobotiikan ja 5G-teknologian tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaan Pohjois-Savossa. Tulevissa hankkeissa mobiilirobotteja ja 5G-verkkoa on mahdollista hyödyntää myös muihin terveydenhuollon tai autonomisen logistiikaan käyttökohteisiin. Hanke laajentaa 5G- ja robotiikkaosaamista Pohjois-Savossa, hankkeen teknologiaa pyritään hyödyntämään yliopiston ja Savonian tekniikan koulutusohjelmissa, erityisesti harjoittelu- ja opinnäytetyöaiheita yhteistyössä seudun yritysten kanssa.

Yhteistyö

  • Savonia AMK / DigiCenterNS

    Yhteyshenkilöä:Digikehityspäällikkö Aki Happonen

Avainsanat