Tarkenna hakuasi

Luokkaistuva digiyhteiskunta profiilikuva

Luokkaistuva digiyhteiskunta

Projekti

1.9.2020 käynnistettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenian yhteinen tutkimushanke Luokkaistuva digiyhteiskunta: Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa (DEQUAL)

DEQUAL-hankkeen tavoitteina on:
• Tuoda esiin mekanismeja ja rakenteita, jotka digitalisaatioon kytketyistä lupauksista ja mahdollisuuksista huolimatta edelleen ylläpitävät ja kasvattavat nuorten keskinäistä eriarvoistumiskehitystä (jonka toteutumista ja eri puolia voimme havaita esimerkiksi koulutus-, työllistymis- tai erilaisia osallistumis- tai vaikuttamistilastoja tarkasteltaessa). Hankkeessa huomio kiinnitetään myös nuorten asuinpaikkaan kytkeytyvään eriarvoistumiskehitykseen kokoamalla tutkimusaineistoja kolmelta hyvin erilaiselta paikkakunnalta.
• Analysoida nuorten digitaalisia kulttuureita ja käytäntöjä ja niiden osuutta sekä uudenlaisten digitaalisten kuilujen syntymisessä että niiden haastamisessa erilaisissa alueellisissa, paikallisissa ja virtuaalisissa elämänympäristöissä.
• Analysoida digitalisaatioasymmetrian yhteiskunnallisia ja elämänkulullisia seurauksia ja hahmottaa sitä toimija-rakenne-vuorovaikutusta, jonka varassa uudenlainen digitaalinen kuilu on kehittynyt ja laajentunut.

Projektin PI on Päivi Armila Itä-Suomen yliopistosta, ja Juveniassa hanketta koordinoi Sari Tuuva-Hongisto. Syksyllä 2020 projektin tutkijana työskentelee Biljana Stankovic.