Tarkenna hakuasi

Maaseutualueiden kestävyysmurroksen hallinta ennakoivalla ja johdonmukaisella politiikalla profiilikuva

Maaseutualueiden kestävyysmurroksen hallinta ennakoivalla ja johdonmukaisella politiikalla

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2026
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Horizon Europe

Maaseutualueiden kestävyysmurroksen hallinta ennakoivalla ja johdonmukaisella politiikalla rahoittajan logo

Yhteyshenkilöt

RUSTIK (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes) on nelivuotinen monitieteinen tutkimusprojekti. Hankkeessa pyritään tarjoamaan maaseudun päättäjille ja toimijoille välineitä, joilla ne voivat suunnitella siirtymää tukevia strategioita, aloitteita ja politiikkoja entistä paremmin.

Hanketta rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelma. Siinä tutkitaan kestävän kehityksen edellyttämiä sopeutumisvaatimuksia sekä tuetaan tehokasta maaseutupolitiikan päätöksentekoa, jotta maaseutualueiden eri toimintoja ja ominaisuuksia sekä niiden mahdollisuuksia ja haasteita voitaisiin ymmärtää paremmin. Hankkeessa pureudutaan erityisesti ympäristöön, ilmastoon, energiaan, yhteiskuntaan, talouteen ja digitalisaatioon liittyviin siirtymiin.

Eurooppalaisilla pilottialueilla totutettava käyttäjälähtöinen kehittäminen on keskeisessä roolissa maaseudun monimuotoisuutta ja yhteiskunnallista muutosta koskettavien näkemysten muodostamisessa. Hankkeessa on mukana 14 pilottialuetta kymmenessä Euroopan maassa. Suomesta pilottialueena on Pohjois-Karjala. Hankkeeseen osallistuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jolla on keskeinen rooli maaseutualueiden sopeutumista ja uudistumista koskevan uuden tiedon tuottamisessa ja välittämisessä maakunnan sidosryhmille.

Pilottialueilla toteutetaan Living Labs -innovaatioekosysteemejä, joissa pyritään tunnistamaan uutta dataa ja tiedonkeruumenetelmiä sekä yhdistämään nykyisiä tietolähteitä, jotta pystytään luomaan olennaisia indikaattoreita kestävän siirtymän tueksi.  Hankkeessa keskitytään myös tietojen integrointiin ja levittämiseen, jotta ne ovat maaseudun päättäjien ja toimijoiden käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa vaikuttavuuden arviointia maaseutualueilla. Hankkeen keskeinen pyrkimys on vahvistaa poliittisia strategioita ja hallintorakenteita kolmessa vaiheessa: tilannekatsauksen, tietojen kokeilun ja politiikan oppimisen avulla.

Avainsanat