Tarkenna hakuasi

MaaseutuDigi - Digisyrjäytymisen arki maaseuduilla profiilikuva

MaaseutuDigi - Digisyrjäytymisen arki maaseuduilla

Projekti
01.06.2023 - 31.03.2025
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

MaaseutuDIGI-hankkeen tavoitteena on tuottaa syvällisempää ymmärrystä niin digisyrjäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä kuin keinoista, joiden kautta niihin voidaan vaikuttaa.

Maailma digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Ihmisten arjessa tämä näkyy niin uudenlaisina tapoina käyttää palveluja, uudenlaisina osallistumisen muotoina kuin työelämän käytäntöjen muuttumisena. Digitalisoitumisen edut eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Samanaikaisesti, kun pääosa väestöstä käyttää erilaisia digitaalisia laitteita ja palveluja varsin sujuvasti ja kokee hyötyvänsä niistä, osa ihmisistä jää digitalisoituvan yhteiskunnan ulkopuolelle.

MaaseutuDIGI-hankkeen lähtöajatuksena on ymmärrys siitä, että digisyrjäytyminen ei ole koskaan ainoastaan yksilön ongelma, vaan sen taustalla vaikuttavat moninaiset tekijät. Monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa soveltavassa hankkeessa digisyrjäytymisen ja -osallisuuden problematiikkaa lähestytään maaseudun arjesta käsin. Palveluiden fyysisestä etääntymisestä johtuen tarve digitaalisen asioinnin kehittämiseen on akuutein juuri maaseudulla. Samanaikaisesti digitaalinen infra on kuitenkin aluetyypittäisen vertailun mukaan heikoin juuri näillä alueilla. MaaseutuDIGI-hankkeen tavoitteena on tuottaa syvällisempää ymmärrystä niin digisyrjäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä kuin keinoista, joiden kautta niihin voidaan vaikuttaa.

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ajalla 6/2023–3/2025 yhteistyönä toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Ajankohtaista

Yhteistyö

  • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

    Niina Rantamäki

    https://www.chydenius.fi/fi/yliopistokeskus/henkilosto/rantamaki-niina

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Tutkijatohtorit

Muut ryhmän jäsenet