Tarkenna hakuasi

MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Areas profiilikuva

MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Areas

Projekti
Päättynyt 01.02.2020 - 31.01.2023

Johtajat

10 maata kattava tutkimushanke perehtyy maahanmuuton vaikutuksiin Euroopan maaseutu- ja vuoristoalueilla

Maahanmuutto on pitkään pysynyt eurooppalaisen keskustelun keskiössä. Uusi kansainvälinen MATILDE-tutkimushanke tarjoaa keskusteluun tutkittua tietoa keskittymällä maaseutu- ja vuoristoalueiden muuttoliikkeiden näkymiin. Kuinka ulkomailta suuntautuva maahanmuutto vaikuttaa näihin alueisiin, joihin usein liitetään mielikuva, että niillä ei ole paljon merkitystä?

MATILDE-tutkimushanke on saanut rahoituksen Euroopan Unionin Horizon 2020-ohjelmasta, ja sitä koordinoi Itä-Suomen yliopisto (Projektikoorinaattori: Dr. Jussi P. Laine). Hankkeen tavoitteena on ymmärtää muuttoliikkeiden todellinen kehityspotentiaali erityisesti maaseutu- ja vuoristoalueiden kannalta. Hanke on tarkoitus esitellä ensimmäistä kertaa Brysselissä Euromontanan järjestämässä seminaarissa 11. joulukuuta 2019.

MATILDE on lyhenne hankkeen otsikosta Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions / Muuttoliikkeiden vaikutusten arviointi integraation ja paikallisen kehityksen parantamiseksi Euroopan maaseutu- ja vuoristoalueilla. Kolmevuotinen projekti käynnistyy 1. helmikuuta 2020, ja siinä on mukana 13 aluetta ympäri Eurooppaa. Alueilla toteutetaan 13 tapaustutkimusta, joissa tutkitaan ja arvioidaan muuttoliikkeen erityisiä paikallisia vaikutuksia maaseutu- ja vuoristoalueilla. Kymmenen Euroopan maan tapaustutkimukset kattavat eri hallintomalleja ja erilaisia politiikan aloja, käsittäen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, työelämään integroitumisen, terveyden, liikkuvuuden ja tasa-arvon.

Paikalliset sidosryhmät sekä maaseutu- ja vuoristoalueiden asukkaat ovat pitkälti jääneet huomiotta maahanmuuton hallintaa ja vaikutuksia koskevassa keskustelussa. 13 paikallisessa tapaustutkimuksessaan, MATILDE ottaa nämä kaupunkialueiden ulkopuoliset julkiset tilat ja toimijat mukaan toimintatutkimusmenetelmän keinoin, pyrkien siten selvittämään väärinkäsityksiä sekä edistämään asenteiden muutosta muuttoliikkeitä kohtaan myötävaikuttamalla kansalaisten tietoisempaan osallistumiseen muuttoliikkeitä koskevaan keskusteluun.

Kymmenessä eri maassa (Itävalta, Bulgaria, Saksa, Suomi, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Norja, Ruotsi, Espanja ja Turkki) toimivien 25 kumppanin asiantuntemuksen pohjalta hankkeessa pohditaan julkisten instituutioiden, liike-elämän ja kolmannen sektorin roolia maahanmuuton myönteisen vaikutuksen edistämisessä tai rajoittamisessa, erityisesti ottaen huomioon maaseutu- ja vuoristoalueiden erityistarpeet ja mahdollisuudet.

Muuttoliikkeen vaikutuksista keskusteltaessa, niin mediassa kuin julkisessa keskustelussakin, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten rooli sekä heidän saapumisensa meriteitse on usein ylikorostunut: esimerkiksi Italian vastaanotto-ohjelmassa tällä hetkellä on 95,000 turvapaikanhakijaa ja pakolaista. Heidän tilanteensa ja kotoutumisen onnistuminen ansaitsevat huomiota, mutta samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että maassa asuu yli 5 miljoonaa ulkomaalaista, jotka edustavat 8,7 prosenttia väestöstä. Heidän panoksensa ja erityistarpeidensa pitäisi myös tulla huomioiduksi keskusteltaessa muuttoliikkeestä. MATILDE lähtee liikkeelle laajasta näkemyksestä kolmansien maiden kansalaisiin ottaen huomioon työperäiset ja perhemuuttajat, opiskelijat ja tutkijat, korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset, vakiintuneessa asemassa olevat sekä haavoittuvat ryhmät.