METNET - Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen

01.09.2019 - 31.07.2023

Tutkimusryhmä

METNET hankkeessa kehitetään laskentamenetelmä metaanin tuotannon, kulutuksen ja kulkeutumisen laskentaan hyödyntämällä uutta röntgentomografiatekniikkaa, verkkoteoriaa ja simulointitekniikoita.

+ Suomen Akatemia 2019-2023

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä METNET - Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen

Metnet ryhmä Lettosuolla. Henkilöt vasemmalta: Eeva-Stiina Tuittila (UEF), Mari Pihlatie (HY), Marjo Palviainen (HY), Tiia Grönholm (HY), Maarit Raivonen (HY), Ari Laurén (UEF), Vincent Gauci (University of Birmingham), Iñaki Urzainki (Luke). Perti Kiuru (UEF) yksittäiskuvassa oikealla ylhäällä.

Turvemaat ovat globaalisti merkittävä metaanin lähde. Tämänhetkiset simulointimallit eivät pysty huomioimaan maasta puiden kautta ilmakehään kulkeutuvaa metaania, mikä haittaa globaalien metaanipäästöjen arviointia. Tässä hankkeessa kehitetään uusi innovatiivinen laskentamenetelmä metaanin tuotannon, kulutuksen ja kulkeutumisen laskentaan hyödyntämällä uutta röntgentomografiatekniikkaa, verkkoteoriaa ja simulointitekniikoita. Röntgentomografialla kuvataan trooppisten, temperaattisten ja boreaalisten soiden turpeiden, sekä puiden metaania johtavien solukoiden kolmiulotteinen huokosrakenne; tästä muodostetaan kolmiulotteinen putkiverkko, jossa metaanin prosesseja lasketaan. Kontrolloituja laboratoriokokeita ja kenttämittauksia hyödynnetään mallin kehittämisessä ja testauksessa. Verkkomallinnusta, jota ei ole aiemmin hyödynnetty kasvihuonekaasujen laskennassa, on yleinen ja joustava menetelmä. Siinä piilee mahdollisuus ekosysteemimallinnuksen syvälliseen uudistamiseen.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2019 - 31.07.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit